Uutiset Metsä, Tilasto

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lisääntyi viime vuonna. Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteilla, kuten kuorella ja purulla, oli tässä merkittävä rooli. Puupellettien poltto lisääntyi suhteellisesti eniten. Metsähakkeen kulutus sen sijaan väheni.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotietojen mukaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2017 kaikkiaan lähes 20 miljoonaa kiintokuutiometriä eli noin 40 terawattituntia.

– Määrä on suurin tähän mennessä tilastoitu ja kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Sahanpurua ja puunkuorta poltettiin viime vuonna aiempaa enemmän. (Kuva: Erkki Oksanen)

Kuori ja puru hyödynnetään

Puupolttoaineiden käytön kasvu perustui metsäteollisuuden tuottaman sivutuote- ja jätepuun polton lisääntymiseen. Metsäteollisuuden hyvän suhdanteen takia puuta käytetään enemmän, jolloin myös sivutuotepuuta on runsaammin saatavilla.

Vuonna 2017 erilaisia sivutuotteita paloi kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 11,7 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli myös suurin määrä toistaiseksi.

– Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta kaksi kolmannesta eli 7,7 miljoonaa kuutiometriä. Kasvua edellisvuodesta kertyi viisi prosenttia, Ylitalo jatkaa.

Erilaisia puruja käytettiin 2,7 miljoonaa ja puutähdehakkeita 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Molemmissa lisäystä oli kahdeksan prosenttia.

Metsähake alamäessä

Metsähakkeen kulutus supistui vuotta aiemmasta neljä prosenttia runsaaseen seitsemään miljoonaan kuutiometriin. Tilavuuteen perustuvassa vertailussa se putosi toiseksi merkittävämmäksi puupolttoaineeksi kuoren jälkeen sitten vuoden 2010.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähakkeen käyttö väheni kuudella prosentilla 4,6 miljoonaan kuutiometriin. Pelkässä lämmöntuotannossa se pysyi ennallaan 2,5 miljoonassa kuutiometrissä.

Pientaloissa poltetun vajaan miljoonan kuutiometrin kanssa metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi lähes kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin. Vähennystä oli neljä prosenttia.

Puupellettien poltto lisääntynyt eniten

Lämpö- ja voimalaitoksissa poltettujen puupellettien ja -brikettien määrä on toistaiseksi ollut varsin vähäinen. Nyt on kuitenkin investoitu pellettejä käyttäviin lämpölaitoksiin ja vanhoja laitoksia on muutettu pellettikäyttöisiksi. Tämä on lisännyt pellettien kulutusta muihin puupolttoaineisiin verrattuna suhteellisesti eniten.

– Vuonna 2017 puupellettejä poltettiin 284 000 tonnia, mikä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin, Ylitalo summaa.

Nämä puun energiankäytön tiedot ovat ennakollisia. Lopulliset tiedot julkaistaan 24.5.2018.

Katso myös