Uutiset Metsä, Tilasto

Puukauppa saavutti toukokuussa tämän vuoden huippunsa, kun teollisuus osti yksityismetsistä 3,5 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Nousussa olivat myös yksityismetsistä ostetun raakapuun kantohinnat.

Teollisuus osti raakapuuta toukokuun aikana enemmän kuin muina kuluvan vuoden kuukausina. Myös edellisvuoden keskimääräinen kuukausittaisen puukaupan määrä ylittyi 23 prosentilla. Puusta 3,1 miljoonaa kuutiometriä ostettiin pystykaupoilla ja 0,4 miljoonaa kuutiometriä hankintakaupoilla. Puukaupalle on tyypillistä voimakas kuukausittainen vaihtelu. Puukaupan hinta- ja määrätiedot selviävät Luonnonvarakeskuksen tilastoista.

Yksityismetsien puukaupan reaaliset kantohinnat kuukausittain vuoden 2015 huhtikuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)
Yksityismetsien puukaupan reaaliset kantohinnat kuukausittain vuoden 2015 huhtikuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Raakapuun kantohintataso nousi

Toukokuussa raakapuun kantohintataso nousi huhtikuusta 1,5 prosenttia ja oli reaalisesti 1,3 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Hintakehitys oli samansuuntainen kaikilla pääpuutavaralajeilla.

Mäntytukin hinta kohosi toukokuussa 55,3 euroon kuutiometriltä ja kuusitukin 55,6 euroon kuutiometriltä. Mäntykuitupuusta maksettiin 15,8 ja kuusikuitupuusta 17,3 euroa kuutiometriltä. Tukin hinta nousi 1,5 prosenttia edelliskuukaudesta, ja eniten kallistui kuusitukki. Kuitupuun hinta nousi 1,4 prosenttia huhtikuusta.

Pystykauppojen puu on peräisin pääosin uudistushakkuuleimikoista. Mäntytukin kantohinta päätyi toukokuun uudistushakkuissa 57,0 euroon kuutiometriltä ja kuusitukin 56,3 euroon kuutiometriltä. Harvennushakkuissa vastaavat hinnat jäivät 48,0 ja 47,5 euroon kuutiometriltä.

Hankintakaupoissa kuusitukin hinta kohosi

Yksityismetsistä ostetun raakapuun hankintahintataso nousi toukokuussa 1,7 prosenttia huhtikuuhun nähden. Edellisvuoteen verrattuna hankintahintataso oli kuitenkin reaalisesti 0,3 prosenttia matalampi. Tukkipuun keskihinta nousi lähinnä kuusitukin hintakehityksestä johtuen. Kuitupuussa sekä mänty- että koivukuitupuun hinnat olivat toukokuussa reaalisesti 2 prosenttia edellisvuoden keskiarvoa alempana.

Toukokuussa hankintakaupoilla ostetusta mäntykuitupuusta maksettiin 27,7 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 29,5 euroa kuutiometriltä. Hankintaleimikoiden puukauppa painottuu kuitupuuhun. Mäntytukin hinta oli 56,9 ja kuusitukin 56,8 euroa kuutiometriltä.