Uutiset Ilmasto, Kala, Ruoka

Poikkeuksellisen lämmin hellejakso on aiheuttanut haasteita myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) vesiviljelytuotannon laitoksilla. Pitkittyneen hellejakson seurauksena kalanviljelylaitosten välittömässä läheisyydessä olevien luonnonvesistöjen lämpötilat ovat kohonneet ja sitä kautta vaikuttaneet myös Luken vesiviljelylaitosten tuotanto-olosuhteisiin sekä kalojen terveyteen ja hyvinvointiin. Olosuhdemuutokset, erityisesti liian lämpimät vedet, ovat haitallisia kaloille ja saattavat aiheuttaa kalojen sairastumisia ja kuolemia.

Laitoksilla tehostettu valvonta

Luken laitoksilla vesiviljelytuotantoa on valvottu kuluneena kesänä tehostetusti. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia tarkkaillaan jatkuvasti ja kalakuolemiin reagoidaan välittömästi. Tarvittaessa kalaparvia voidaan myös lääkitä. Kalojen terveyden valvonnassa laitoksia tukevat laitoskohtaiset valvovat eläinlääkärit ja Evira.

Luke pyrkii turvaamaan elintärkeät kalakannat vesiviljelytuotannossa

Lukella on merkittävä rooli uhanalaisten kalakantojen turvaamisessa, arvokalojen mädintuotannossa sekä valintajalostuksen edelleen kehittämisessä. Luonnonolosuhteiden ääri-ilmiöiden aiheuttamiin riskeihin varaudutaan perustamalla kriittisimmistä kalakannoista varaparvia toisille laitoksille niin, että riskien toteutuessa kalakantojen kasvatusta voidaan jatkaa.

Luken laitoksilla riskienhallinta vesiviljelytuotannossa on osa normaalin toiminnan varmistamista myös investointien suunnittelun yhteydessä. Luke uudistaa jatkuvasti vesiviljelytoimintojaan ja uusia teknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön muun muassa tuotanto-olosuhteiden automatisoinnissa, kalojen monitoroinnissa sekä uusissa tuotantotavoissa kuten kiertovesiviljelyssä.

Suurimmassa osassa laitoksia vesiviljely onnistunut helteistä huolimatta

Enonkoskella, Keminmaassa, Paltamossa, Laukaalla ja Taivalkoskella vesiviljelyolosuhteet ovat pysytelleet kohtuullisina. Suurimpana haasteena koko vesiviljelyn kannalta on kuluneena kesänä ollut tuloveden lämpötila sekä hapen riittävyys.

Enonkoskella korkeatasoisen kirjolohen varaparvien mädin hedelmöitys, kasvun käynnistäminen sekä sijoittelu uusiin perhealtaisiin on onnistunut hyvin. Keminmaan vesiviljelylaitoksella tuloveden lämpötila on vuodenajalle tyypillinen, noin +22,5 °C ja happipitoisuus on pysynyt koko kesän yli 6 mg/l. Kalat ovat terveitä ja kuolleisuus vähäistä. Paltamon vesiviljelylaitoksen tulovesityksen lämpötila on saatu kahden eri syvyydestä tulevan tulovesiputken avulla pysymään noin 17−18 asteessa. Myös Laukaan vesitystilanne on pysynyt hyvänä eikä laitoksella ole havaittu mainittavia poikkeamia kalaterveydessä. Tuloveden riittävyyden ja veden lämpötilan kohoamisesta huolimatta kalojen hyvinvointi on kyetty takaamaan Taivalkoskella käytössä olevalla vesiviljelyteknologialla.

Inarissa, jossa vesi tulee läheisestä Juutuanjoesta, veden lämpötila nousi poikkeuksellisen hellejakson seurauksena ennätyslukemiin 23,4 asteeseen. Korkean lämpötilan seurauksena rautujen emokaloja on kuollut poikkeuksellisen paljon. Nyt on käynnissä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa selvitys veden viilennyksen järjestämiseksi Inarissa.

Tällä hetkellä kalan kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti kaksi miljardia kiloa vuodessa. Siten kalaviljelyn merkitys maailman ruokatuotannossa kasvaa tulevaisuudessa. Vesiviljelyn kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen on tärkeää myös suomalaiselle elinkeinoelämälle ja elintarviketuotannolle. Luke kehittää vesiviljelyä jatkossakin läheisessä yhteistyössä sidosryhmien, vesiviljelyelinkeinon sekä viranomaisten kanssa.