Uutiset Ruoka

Elintarviketutkija Tuomo Tupasela tuntee pellon, prosessin, tuotteen ja kuluttajan. Välillä hän ripustaa valkoisen laboratoriotakin naulaan, ja lähtee asiakkaan luo kehittämään uusia tuotteita tai valmistusprosesseja. Osaamista Lukessa on koko elintarvikeketjun mitalle. Vuoden 2018 alusta Tupasela tarkastelee eurooppalaista luomutuotantoa aitiopaikalta Euroopan komission luomuasiantuntijaryhmän ainoana pohjoismaalaisena jäsenenä.

Olet elintarviketutkija, erityisesti meijeriteknologian ja elintarvikkeiden aistinvaraisen arvioinnin ja laadun asiantuntija. Millaista työsi on?

”Vastuullani on tuotekehityshalli ja aistinvaraisen arvioinnin laboratorio Jokioisilla, ja teen aistinvaraista tutkimusta eri raaka-aineiden parissa. Raaka-aineita on maidosta viljaan, marjaan ja kasviksiin.

Työni on lähellä yritysrajapintaa, ja käymme teollisuuskumppaneiden luona keskustelemassa siitä, miten voisimme heitä mahdollisesti auttaa. Tarjoamme ja etsimme ratkaisuja yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja tuloksena on esimerkiksi erilaisia tuotteita tai reseptejä. Omega-kananmunat ovat yksi tuote, jonka kehityksessä Luke on ollut mukana. Muitakin on, ja on mukavaa nähdä, että tuotteita on tullut markkinoille.

Luke tarjoaa myös ratkaisuja raaka-ainesivuvirtojen hyödyntämiseen. Lähtökohtana on käyttää kaikki mahdollisimman hyväksi ja minimoida kaatopaikalle menevän jätteen määrä.  Autamme kumppaneita tarvittaessa myös rahoituksen hankinnassa ja raportoinnissa.”

Tuomo Tupaselan tehtävä Euroopan komission Luomuasiantuntijaryhmän EGTOPin (Expert Group for Technical Advice on Organic Production) jäsenenä alkaa vuoden 2018 alussa.

Vuoden 2018 alusta olet Euroopan komission Luomuasiantuntijaryhmän EGTOPin (Expert Group for Technical Advice on Organic Production) ainoa pohjoismainen jäsen. Ryhmä toimii teknisenä ja neuvovana asiantuntijaelimenä luomutuotantoa koskevan päätöksenteon tukena. Mikä oma roolisi ryhmässä on?

”Minulla on elintarviketeknologian osaamista aistinvaraisen arvioinnin ja laadun asiantuntemuksen lisäksi. Minulla on annettavaa erityisesti, kun puhutaan, mitä luomuprosessointi on ja mitä se tulevaisuudessa voisi olla. Luomun kulutus kasvaa Euroopassa, Ja komission pitää pystyä vastaamaan omalta osaltaan EU:n oman tuotannon kasvattamiseen. EGTOP on asiantuntijuutta, ei politiikkaa.

Nojaan työssäni Luomuinstituutin asiantuntemukseen ja sen laajaan asiantuntijaverkostoon. Olen myös Luomuinstituutin tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. Valintani taustalla on myös Luken monipuolinen tutkimusorganisaatio, jossa luomuosaaminen on kansainvälisesti tunnistettua.”

Euroopan luomusektorin etujärjestö IFOAM EU tuoreen strategian mukaan puolet Euroopan viljelyalasta on siirtynyt luomuun vuoteen 2030 mennessä. Millaiseen suuntaan luomua pitäisi mielestäsi viedä Suomessa ja Euroopassa?

”Tällä hetkellä EU:n sisäinen tuotanto ei riittäne kattamaan kasvavaa kysyntää. Luomutuotanto oli alun perin pienimuotoista. Nyt trendi on, että tilakoot ja tuotantomäärät kasvavat, eikä luomu voi olla tässä ulkopuolella. Jos markkinat muuttuvat, luomunkin pitää muuttua, ja kysyntä halutaan täyttää omalla tarjonnalla. Ja jo nyt Suomessakin on isoja luomutiloja.

Luomun määrittelyyn liittyy paljon muutakin kuin lainsäädäntö, ja on myös kansallisia eroja. Lisäksi on ulottuvuuksia, joista ei välttämättä aina keskustella: pitääkö luomutuotteen olla lähiruokaa, millainen on luomutuotteen ympäristövaikutus teollisessa valmistuksessa? Pitäisikö ottaa myös huomioon tuotannon yhteiskunnallinen vastuu? Kaikille näkökulmille ei ole olemassa selkeitä lainsäädännöllisiä rajoja.”