Uutiset Maatalous, Tilasto

Suomen noin 2,3 miljoonan hehtaarin peltoalalla kasvaa kesällä 2015 entistä enemmän hernettä ja härkäpapua. Myös kullankeltainen väriloisto pelloilla lisääntyy rypsin ja rapsin kylvöaikomusten toteutuessa.Pelloilla kylvötyöt ovat kuitenkin vielä kesken jatkuvien sateiden takia, joten viime hetken muutoksia kylvösuunnitelmiin on tiedossa.

Viljakasvialat vuonna 2015 (1000 ha)
Viljakasvialat vuonna 2015 (1000 ha)

Ohran ja kauran valta-asemaa viljoissa säilyy ja ne ovat tärkeitä rehuja suomalaisille kotieläimille. Ohra-ala vähenee viljelijöiden kylvöalailmoitusten mukaan 26 000 hehtaaria, mutta ylittää edelleen 500 000 hehtaaria. Ruis-alan kasvu lähes 10 000 hehtaarilla nostaa rukiin kokonaisalan yli 33 000 hehtaariin.

– Jos tuleva kasvukausi on suosiollinen, on rukiissa eli käytännössä suomalaisessa ruisleivässä mahdollisuus päästä lähelle omavaraisuutta, sanoo tutkija Anneli Partala Luonnonvarakeskuksesta.

Herne- ja härkäpapuala tuplaantuu

Härkäpapu on vanhimpia viljelykasvejamme, mutta viime vuosikymmeninä se on ollut suomalaisilla pelloilla marginaalikasvi. Viisi vuotta sitten sen viljelyala nousi ja vakiintui lähelle 10 000 hehtaaria. Viljelijöiden kylvöaikomusten perusteella härkäpapuala kasvaa ja ylittää 15 000 hehtaaria.

Herneala on viimeiset pari vuosikymmentä ollut noin 5 000 hehtaaria. Tänä vuonna ala kasvaa lähes 13 000 hehtaariin. Herneen viljelyala on ylittänyt 10 000 hehtaaria viimeksi 1990-luvun alkuvuosina.

Rypsin ja rapsin viljelyala on kylvösuunnitelmien toteutuessa kolmanneksen suurempi kuin vuonna 2014 eli lähes 58 000 hehtaaria. Huippuvuosi viljelyssä oli vuonna 2010, jolloin rypsiä ja rapsia oli viljelyssä 158 000 hehtaaria.

Tukiuudistus haastaa myös tilastotermit

Viljelysuunnittelussa tälle ja tulevalle viidelle vuodelle eteenpäin on maatiloilla huomioitu uudistunut tukijärjestelmä ja uusi ohjelmakausi 2014 – 2020. Muutos näkyy tulevana kesänä valkuaiskasvien viljelyalan kasvun lisäksi uusina, lähinnä ympäristösyistä kasvavina nurmialoina vesistöjen varsilla ja happamilla mailla. Luonnonhoitopeltojen lisäksi tukiuudistus on tuonut suojavyöhykkeet, monimuotoisuuspellot ja ympäristösopimusalat. Tilastossa tähän kesantoalaryhmään on tullut lisäalaa 5 prosenttia eli yli 11 000 hehtaaria.

Taustaa

Tilaston tiedot perustuvat tänä keväänä viljelijöiden päätukihaun yhteydessä ilmoittamiin kasvikohtaisiin viljelyaloihin. Arviolta 85 prosenttia ilmoituksista oli käytettävissä näihin ennakkotietoihin. Viljelyalatiedot tarkentuvat ja niitä on saatavilla ELY-keskusalueittain 2.7.2015. Silloin Luke julkaisee Käytössä oleva maatalousmaatilaston alueittaiset ennakkotiedot.