Uutiset Kala, Ympäristö

Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueella on käynnistynyt ECO3RAS-hanke, jossa selvitetään kiertovesiviljelyyn perustuvan kalankasvatusliiketoiminnan toteuttamismahdollisuuksia alueella. Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa selvityksen toteuttamisesta. Tavoitteena on kartoittaa edellytyksiä kannattavalle kiertovesikasvatuslaitoksen liiketoiminnalle ECO3-alueella.

Kiertovesikasvatuksessa kalat kasvatetaan altaissa, joiden vesi puhdistetaan ja kierrätetään jopa 50–100 kertaa. Perinteiseen kalanviljelyyn verrattuna kiertovesilaitoksen veden tarve on pieni ja rehevöittävät ravinnepäästöt vähäiset.

Kiertovesikasvatuksen prosessi

”Ympäristöystävällinen kiertovesiviljely tuo merkittävän lisän ECO3-alueen biotalouden konseptiin. Parhaimmillaan se mahdollistaa tehokkaan ravinnekierron ja vähentää vesistöjen kuormitusta. Haluamme mahdollistaa puhtaan, kestävällä tavalla tuotetun lähiruoan pirkanmaalaisille kuluttajille”, kuvailee Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala.

ECO3RAS-hankkeessa selvitetään kalojen kiertovesikasvatuksen kannattavuutta, kilpailuetuja ja riskejä. Luonnonvarakeskus tekee tiivistä yhteistyötä ECO3-alueen yritysten kanssa. Yritysten prosesseja sekä materiaali- ja muita tuotantovirtoja hyödynnetään arvioitaessa kalankasvatuksen toteuttamismahdollisuuksia.

”Erilaiset yritysyhteistyömallit voivat parantaa kiertovesiviljelyn kannattavuutta. Kannattavuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi ECO3-alueen kumppaniyrityksistä saatavilla energia- ja vedenpuhdistusratkaisuilla. Kalankasvatus tuottaa myös sivuvirtoja, kuten ravinnepitoista vettä ja lietettä, jota muut alueen toimijat voisivat hyödyntää”, arvioi erikoistutkija Harri Vehviläinen Luonnonvarakeskukselta.

ECO3RAS-hankkeen tulosten arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Selvitys toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) erillisrahoituksella, joka on myönnetty ECO3-alueen kehittämiseen.

Kuvassa Harri Vehvilainen ja Sakari Ermala
Luonnonvarakeskuksen Harri Vehviläinen ja Verte Oy:n Sakari Ermala koordinoivat kiertovesiviljelyhanketta ECO3-alueella. Kuva: Nokian kaupunki

Katso myös