Uutiset Maatalous, Tilasto

Nyt julkaistavien ennakkotietojen mukaan neuvonta- ja tuottajajärjestöt, alan ammattilehdet ja internetsivustot sekä toiset viljelijät ja alan yrittäjät ovat kolme tärkeintä tahoa, jolta saadaan tilan toimintaan liittyvää ammatillista tietoa.

Neuvonta- ja tuottajajärjestöt tärkeimmäksi tietolähteeksi ilmoitti 37 prosenttia maatalous- ja puutarhayrityksistä.  Joka kolmannelle tilalle alan ammattilehdet ja internetsivustot ovat tärkein ammatillisen tiedon lähde.  Tiloista 15 prosenttia nimesi tärkeimmäksi tietolähteeksi toiset viljelijät ja muut alan yrittäjät.  Viljelijä valitsi tärkeysjärjestyksessä kolme tärkeintä kahdeksasta vaihtoehdosta.

Tuotantomenetelmistä tarvitaan uutta tietoa

Tiloilta kysyttiin myös millä tilan toiminnan osa-alueella on suurin uuden tiedon tarve. Neljän vaihtoehdon joukosta selvästi tärkein oli tuotantomenetelmät ja -tekniikka, jonka valitsi yli 40 prosenttia vastanneista. Noin neljännekselle tiloista talouden suunnittelussa on suurin uuden tiedon tarve ja reilulle viidennekselle liiketoiminnan kehittämisessä.  Myynnin ja markkinoinnin valitsi tärkeimmäksi osa-alueeksi reilut kymmenen prosenttia tiloista.

Mobiili internetyhteys yleisempi kuin kiinteä

Kiinteää internetyhteyttä käyttää 56 prosenttia maatalous- ja puutarhayrityksistä, liikkuvaa eli mobiilia internetyhteyttä käyttää 76 prosenttia tiloista. Kiinteän verkon käyttäjät ovat selvästi tyytyväisempiä verkon toimivuuteen kuin liikkuvan internetyhteyden käyttäjät. Liikkuvan internetyhteyden käyttäjistä noin yksi viidestä ilmoitti, että yhteyden nopeus ja varmuus eivät ole riittävät. Kiinteän internetyhteyden toimivuuteen tyytymättömiä oli vain vajaat kymmenen prosenttia.

Lähes 80 prosentilla tiloista on käytössään riittävä nopea ja luotettava internetyhteys (kiinteä ja/tai liikkuva). Tiloista 16 prosenttia joutuu käyttämään internetiä riittämättömällä yhteydellä. Tiloista seitsemän prosenttia ei käytä lainkaan internetiä tilan hoidossa.

Tilaston taustaa

Tiedot maatalous- ja puutarhayritysten tiedonsaannista ja internetyhteyksistä kerättiin maatalouden rakennetutkimuksen tiedonkeruun yhteydessä talvella 2016–2017. Tutkimukseen osallistui noin 16 000 maatalous- ja puutarhayritystä. Rakennetutkimuksen tuloksia julkaistaan useassa eri tilastossa.

Nyt julkistetut tulokset ovat ennakollisia. Lopulliset tiedot julkaistaan keväällä 2018.