Uutiset Kala

Näätämöjoen lohisaalis kaudella 2018 oli 6,5 tonnia. Saalis kasvoi lähes 70 prosenttia edellisvuoden 3,8 tonnista, mutta jäi edelleen reilusti pitkän aikavälin keskisaaliista, 8,3 tonnista. Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta 2,7 ja Norjan puolelta 3,8 tonnia.

Näätämöjoen Suomen puolelta saatiin yli kaksinkertainen määrä lohta vuoteen 2017 verrattuna, ja saalis oli selvästi pitkän aikavälin keskisaalista, kahta tonnia, suurempi. Koko lohisaaliista pääosa eli 2,2 tonnia nousi paikkakuntalaisten lohiverkoilla. Verkkopyydyksillä kalasti noin 25 paikkakuntalaista ruokakuntaa. Määrä oli edellisvuoden tasolla.

Näätämöjoen lohisaalis (kg) pyyntitavoittain Suomen ja Norjan puolella vuosina 1972-2018. Mustalla katkoviivalla on kuvattu vuosien 1972-2017 keskisaalis. Lähde: Luonnonvarakeskus (Suomi), www.ssb.no (Norja) ja Neiden fiskefelleskap (Norja).

Yhteensä 530 kalastusmatkailijaa sai Suomen puolelta arviolta 450 kiloa lohta. He lunastivat 2200 kalastusvuorokautta. Kalastusmatkailijoiden määrä kasvoi noin 30 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Norjan puolella (Neidenelva) kalastusmatkailijat ja paikkakuntalaiset vapakalastajat pyydystivät 2,7 tonnia lohta. Paikkakuntalaiset saivat käpäläpyynnillä eli heittonuottakalastuksella reilun 1,1 tonnin saaliin Kolttakönkään putouksella. Saaliiksi otettujen lohien ohella Norjan puolella vapautettiin noin 160 lohta, yhteispainoltaan lähes 800 kiloa.

Näätämöjoen Suomen puolen saalistilastot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) kalastuskauden jälkeen tekemiin postitiedusteluihin sekä puhelinhaastatteluihin. Norjassa sekä paikkakuntalaisilla että kalastusmatkailijoilla on velvollisuus ilmoittaa saaliinsa saalisseurantajärjestelmään.

Kalalaskurin käyttö jatkuu kaudella 2019

Kolttakönkään kalatien uloskäyntiin asennettu kalalaskuri oli käytössä ensimmäistä kertaa, ja sillä seurattiin kalaportaan käyttäjiä kolmen kuukauden ajan vuonna 2018. Kuva: Jan-Peter Pohjola, Luke.

Norjan puolen Kolttakönkään putouksen kalatiehen asennettiin kesällä 2018 puoliautomaattinen optinen kalalaskuri.

– Seurasimme laskurin avulla kalatien käyttäjämääriä 20.6.–23.9.2018. Kaikkiaan kalatiestä vaelsi ylävirtaan noin 3250 lohta ja 500 meritaimenta.  Näiden lisäksi osa lohista ja taimenista pystyy vaeltamaan ylävirtaan suoraan putouksen kautta, kertoo Luken tutkija Panu Orell.

Kalalaskurin käyttö jatkuu myös kaudella 2019. Se asennetaan heti pahimpien kevättulvien laskettua, touko-kesäkuun vaihteessa. Laskurin avulla saadaan arvokasta tietoa Näätämöjoen lohikannan tilasta ja kehityksestä.

Laskurin tuottamaa kuvaa voi seurata internetistä: https://kart.skynordic.no/