Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) seurantojen mukaan myyräkannat ovat alhaisia Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa myyrät voivat saavuttaa huipputiheydet loppuvuonna. Länsi-Suomessa kannat ovat alkaneet kasvaa, mutta tiheydet ovat vielä alhaiset. Talven jäljeltä voi paljastua taimituhoja itäisessä Suomessa.

Itä- ja Etelä Suomessa myyräkannat ovat romahtaneet talven aikana. Pohjois-Suomessa kannat ovat alhaiset. Länsi- Suomessa myyräkannat ovat melko alhaiset, mutta runsastumassa huippuun ensi vuonna. Keski-Suomessa myyriä on paikoin runsaasti ja huippu ajoittuu loppuvuoteen 2017.

Viime syksynä pelto- ja metsämyyrien kannat saavuttivat paikoin kohtalaisen runsaan huipun etelässä ja idässä. Myyriä tavattiin varsinkin itäisessä Suomessa jopa runsaasti. Ennusteiden mukaisesti kannat romahtivat laajalti näillä alueilla talven 2016/17 aikana.

Pohjois-Suomessa, erityisesti Länsi-Lapissa, myyräkannat olivat hyvin tiheät poikkeuksellisesti kahtena peräkkäisenä vuotena, sekä 2015 että 2016. Kannat romahtivat koko Pohjois-Suomessa viime talvena.

Suurimmassa osassa Länsi- ja Keski-Suomea pelto- ja metsämyyräkannat ovat tällä hetkellä runsastumassa. Keski-Suomessa, lukuunottamatta alueen eteläosia, myyrien kannanvaihtelun huippuvaiheen odotetaan ajoittuvan loppuvuoteen 2017. Länsi-Suomessa kannat saavuttavat huippunsa todennäköisesti vasta 2018.

Arvioi taimituhoriski ennen istutuksia

Nuorten taimikoiden omistajien kannattaa viime talven runsasmyyräisillä alueilla käydä tarkastamassa taimikkonsa tuhojen varalta. Mikäli tuhoja esiintyy, taimikkoa ei kannata alkaa täydennysistuttamaan heti kesäkuussa. Pienet havupuun taimet toipuvat hyvin myyrien vaurioituksesta. Vasta keskikesällä voi nähdä täydennysistutuksen todellisen tarpeen.

Keski-Suomeen ennakoitavissa oleva tämänsyksyinen myyrähuippu lisää taimituhoriskiä talvella 2017/18. Taimien istuttamista voi mahdollisuuksien mukaan siirtää kesään 2018, jolloin tuhoriski on pienempi. Mikäli istutetaan tänä vuonna, suosittelemme välttämään ajankohtana syksyä. Vasta tarhalta tulleet taimet ovat ravinteikkaina hyvin houkuttelevia myyrille ja niiden toipumiskyky on heikko alkukesällä istutettuihin taimiin nähden.

Alkuvuonna myyräkuumetta etenkin Itä- ja Etelä-Suomessa

Myyräkuumetapauksia on rekisteröity alkuvuonna paljon Itä- ja Etelä-Suomessa johtuen viime talven runsaista metsämyyrämääristä. Nämä tammi- ja helmikuun sairastumiset kuitenkin heijastavat viime syksyn ja talven myyrätilannetta, ei tulevaa kesää ja syksyä.

Tartunnan ehkäisemiseksi ulkovarastoissa ja mökeillä liikkujien kannattaa välttää tarpeetonta pölyn nostattamista ilmaan. Kesämökillä siivous on järkevintä tehdä kosteilla räteillä, eikä imurilla tai harjalla.

Luonnonvarakeskuksen arvokas ja pitkäjänteinen myyrien kannanvaihtelujen seuranta ja niiden syiden tutkimus mahdollistaa ajantasaisen ja tarkan tiedon välittämisen taimituho- ja tautiriskeistä metsänomistajille ja luonnossa kulkeville.

Katso myös