Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) on avannut vapaasti ladattavaksi tuulituhoriskikarttapalvelun taustalla olevan aineistonsa. Tuulituhoriskikartta-aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä tuulituhoille 16 x 16 metrin ruuduissa.

Tuulituhoriskikartta yhdistää erilaisia tietoaineistoja kuten maaperä- ja tuulitietoa metsänkäyttöilmoituksiin ja metsävarakarttoihin. Tiedot yhdistetään tilastolliseen malliin, joka laskee tietyn metsän herkkyyden tuulituhoille.

Tuulituhoriskikartassa on käytetty Luken aineistojen lisäksi Suomen metsäkeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja Maanmittauslaitoksen avoimia paikkatietoaineistoja.

Tuulituhoriskikartta kuvaa tällä hetkellä Luken ja Metsäkeskuksen aineistojen osalta vuoden 2015 tilannetta, ja sitä tullaan jatkossa päivittämään tuoreemmilla tiedoilla.

Aineisto on ladattavissa paikkatietojen latauspalvelu Paitulissa.

Tuulituhoriskikarttaan voi tutustua myös Luken Metsäinfo-palvelussa.

– Tuulituhoriskikartan uusin versio on päivittymässä Metsäinfon karttapalveluun vasta kesälomakauden jälkeen, ja siksi siellä näkyvä kartta poikkeaa joiltakin osin nyt avatusta aineistosta, huomauttaa Luken tutkija Susanne Suvanto.

Monet tekijät vaikuttavat tuulituhoherkkyyteen

Tuulituhoherkkyyteen kartalla vaikuttavat puuston pituus, metsikön pääpuulaji, edellisestä harvennuksesta kulunut aika, avoimet metsänreunat, kasvupaikan tuulisuus, kasvupaikan tyyppi, maaperän tyyppi ja paksuus sekä keskimääräinen lämpösumma.

Tuulituhoriskikartan tuottamiseen käytetyt menetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti bioRxiv-arkistoon tallennetussa käsikirjoituksen preprint-versiossa. Käsikirjoitus on tällä hetkellä vertaisarvioitavana tieteellisessä sarjassa ja julkaistaan virallisesti myöhemmin.

Aineisto on tuotettu Lukessa osana Suomen Metsäsäätiön rahoittamaa MyrskyPuu-projektia.

Katso myös