Uutiset Metsä, Tilasto

Metsäteollisuustuotteiden vienti oli tammi–huhtikuussa 3,9 miljardia euroa, kasvua edellisvuodesta oli neljä prosenttia. Puuta tuotiin samaan aikaan 2,9 miljoonaa kuutiometriä, ja sen tuonti supistui viime vuodesta kahdeksan prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaluvut selviävät Luonnonvarakeskuksen tilastoista.

Kuva: Erkki Oksanen/ Luke
Kuva: Erkki Oksanen/ Luke

Suomesta vietiin huhtikuussa metsäteollisuustuotteita 1,03 miljardin euron arvosta. Kyseessä oli suurin kuukausiviennin arvo viimeisen kolmen vuoden aikana.

Tammi–huhtikuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 3,90 miljardilla eurolla. Vaikka reaalista kasvua edellisvuodesta oli neljä prosenttia, jäätiin edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta jälkeen kolme prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteet muodostivat alkuvuonna 22 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta.

Metsäteollisuuden tärkein vientiartikkeli oli paperi, jonka osuus metsäviennin arvosta oli 40 prosenttia. Kartongin osuus oli 20 prosenttia ja massan 16 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tärkein vientituote oli sahatavara, jonka osuus metsäteollisuuden koko viennistä oli 13 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi–huhtikuussa reaalisesti 0,45 miljardin euron arvosta.

Puun tuonti on vähentynyt

Puun tuonti Suomeen kuukausittain
Puun tuonti Suomeen kuukausittain

Suomeen tuotiin puuta huhtikuussa 0,74 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi alkuvuoden keskimääräistä puun tuonnin kuukausivauhtia. Puusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Puun tuonti jäi tammi–huhtikuussa 2,95 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui kahdeksan prosenttia edellisvuodesta ja oli 32 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi.

Tammi–huhtikuussa Suomeen tuodusta puusta 59 prosenttia oli kuitupuuta. Eniten ulkomailta tuli koivukuitupuuta, jonka määrä ylsi 1,37 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeen osuus puun tuonnista oli 29 prosenttiin. Tukin tuonti Suomeen on jo pitkään ollut varsin vähäistä, ja alkuvuonna sen osuus jäi 6 prosenttiin.

Puuta vietiin Suomesta tammi–huhtikuussa 0,32 miljoonaa kuutiometriä, ja määrä väheni vajaalla neljänneksellä vuoden takaisesta. Puun vienti on ollut pääasiassa mäntyä ja suuntautunut lähinnä Ruotsiin.