Uutiset Riista

Metsäkanalintukantojen muutoksia seurataan riistakolmioiden kesälaskennalla. Laskennassa kierretään kolmen hengen ketjuna kolmion muotoinen, 12 kilometriä pitkä laskentalinja.

Kesän laskennoissa otetaan lukua myös teerikannasta. Kuva: Mervi Kunnasranta, Luke.

Laskennan tuloksena saadaan metsäkanalintujen (metso, teeri, pyy, riekko) tiheydet, poikasosuudet, keskimääräinen poikuekoko ja poikueellisten naaraiden määrä. Luvut kertovat, kuinka paljon lintuja on suhteessa aikaisempiin vuosiin ja miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut tänä kesänä. Tulevan syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä.

Riistakolmioiden kesälaskenta-aika on 28.7.–12.8.2018. Laskentatulokset kannattaa palauttaa heti laskennan jälkeen riistakolmiot.fi-palvelun kautta. Sähköisesti 12.8.2018 palautetut tulokset ennättävät vielä metsästysaika-asetuksen pohjaksi. Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolivälissä, ja asetus tulee voimaan juuri ennen metsästyksen alkua.

Metsäkanalintujen metsästysajat löytyvät riista.fi-sivustolta 7.9.2018 lähtien.

1000 riistakolmiota, 12 000 kilometriä laskentalinjaa

– Viime vuosina kesälaskenta on tehty tuhannella riistakolmiolla. Keskimäärin kolmion laskentaan osallistuu kuusi laskijaa. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät, kertoo riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskuksesta.

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka yksi sivu on 4 kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut. Yhden kolmion laskettu pinta-ala on 72 hehtaaria. Kesälaskennan tuloksena saadaan metsäkanalintujen tiheydet (yksilöä/kilometri) ja poikastuoton tunnusluvut.