Uutiset Maatalous, Puutarha, Tilasto

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 Suomessa oli 49 982 maatalous- ja puutarhayritystä. Edellisestä vuodesta tilojen määrä väheni kaksi prosenttia. Tilojen keskimääräinen peltoala oli 45 hehtaaria. Tilojen väheneminen on tapahtunut taloudelliselta tuotokseltaan pienemmistä tiloista.

Kuva: Luke

Maatalouden rakennekehitys jatkuu edelleen tutulla uralla. Tilojen määrä vähenee ja jäljelle jäävien tilojen koko kasvaa. Kotieläintilojen osuus laskee ja viljelijöiden keski-ikä nousee.

Viljanviljely on yleisin tuotantosuunta

Viljanviljely oli vuonna 2016 edelleen yleisin tuotantosuunta 16 400 tilalla. Muu kasvinviljely yleistyy päätuotantosuuntana kovaa vauhtia ja oli päätuotantosuunta jo 15 100 tilalla.

”Viljantuotannon heikko kannattavuus kannustaa tiloja siirtymään erikoiskasveihin ja nurmen viljelyyn. Monilla tiloilla on viljelyssä sekä viljaa että muita viljelykasveja. Tilastossa muu kasvinviljely katsotaan tilan päätuotantosuunnaksi, jos tilan taloudellisesta tuotoksesta 2/3 tulee muista viljelykasveista”, kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta.

Kasvinviljely on tuotantosuuntana kahdella kolmesta ja kotieläintalous 30 prosentilla tiloista. Loput tilat ovat sekatiloja, joilla ei ole yhtä selkeää päätuotantosuuntaa.

Pienien tilojen määrä vähenee

Tilojen määrä on vähentynyt vuotuiselta taloudelliselta tuotokseltaan alle 8 000 euron tiloissa. Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin alaraja on 2 000 euroa. Osa muutoksesta selittyy sillä, että tilan taloudellinen koko on jäänyt rekisterin alarajan alle.

”Ennakkotietojen mukaan taloudelliselta kooltaan yli 8 000 euron tilojen lukumäärä on kasvanut. Tulosten perusteella voisi päätellä, että nämä tilat ovat uudistaneet toimintaansa paremman tuloksen saavuttamiseksi”, Kyyrä jatkaa.

Tilaston taustaa

Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto sisältää tietoa maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärästä, maankäyttölajeista ja tuotantosuunnista sekä viljelijöistä Suomessa. Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maa- ja puutarhatalouden omistus- ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. Tilaston tiedot saadaan pääasiassa maaseutuhallinnon rekistereistä. Nyt julkistetut tulokset ovat ennakollisia. Lopulliset tulokset julkaistaan 29.3.2017.

Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät stat.luke.fi-palvelusta.