Uutiset Tilasto

Luonnonvarakeskus (Luke) piti syyskuun ensimmäisenä päivänä asiakastilaisuuden, johon osallistui lähes 40 henkeä vajaasta 30 eri asiakas- ja yhteistyöorganisaatiosta. Iltapäivän tilaisuudessa esiteltiin metsäalan, riista- ja kalatalouden ja maatalouden tilastoinnin nykytila ja kehittämissuunnitelmia.

Tilaisuuden avasi  Luken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne, joka korosti tilaston tuottajien ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Luken tutkimusylijohtaja Johanna Buchert painotti biotalouden tutkimuksen ja tilastoinnin yhteistyön merkitystä Suomen biotalouden kasvun mahdollistajina.

Luken asiakastilaisuus veti tuvan täyteen väkeä. Kuva: Anna-Kaisa Jaakkonen
Luken asiakastilaisuus veti tuvan täyteen väkeä. Kuva: Anna-Kaisa Jaakkonen

Uusi tilastotietokanta tarjoaa paljon tietoa

Kehittämispäällikkö Esa Katajamäki esitteli tilaston uutta stat.luke.fi – sivustoa sekä uutta tilastotietokantaa. Uudella sivustolla on monia uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat tilastotietojen käyttöä ja uusien julkistusten seurantaa. Käyttäjä voi esimerkiksi tehdä omasta poiminnastaan lennossa kartan ja kopioida sen omaan käyttöönsä.  Uusi sivusto ominaisuuksineen herätti paljon mielenkiintoa ja keskustelua.

Maatila- ja puutarharekisterit yhdistyvät

– Maatalouden rakennetutkimus tehdään noin kolmen vuoden välein maatalous- ja puutarhayrityksille. Suomessa noin puolet muuttujista saadaan suoraan maataloushallinnon rekistereistä. Tiloilta kysytään vain tietoja, joita muualta ei saada, kertoo aktuaari Jaana Kyyrä.

Aikaisemmin Maatilarekisteri ja Puutarhayritysrekisteri olivat erilliset, nyt on yksi rekisteri, joka sisältää sekä maatilat että puutarhat. Seuraava rakennetutkimus tehdään vuonna 2016 ja tietosisällön suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Jaana Kyyrään on mahdollisuus ottaa yhteyttä kansallisissa lisäkysymyksistä sekä tutkimuspalveluissa.

Metsätilastot laajenee

Tilastopäällikkö Martti Aarne esitteli uudistuvaa metsäalan tilastointia. Nykyinen tilastointi ei riitä tulevaisuudessa, vaan sen on laajennuttava perinteisen metsäsektorin ulkopuolelle. Tilastoa laajennetaan metsä-, energia- ja kemianteollisuuden rajapintojen, luontomatkailun, metsätalouteen liittyvien palveluiden ja muun metsiin perustuvan liiketoiminnan suuntaan. Tulevaisuudessa tilastosta löytyvät energiateollisuuden, luonnontuotealan sekä metsäpalveluiden ja muun metsiin perustuvan liiketoiminnan arvonlisäys ja liikevaihto. Tilastoista löytyvät myös puunkäyttöön liittyvät investoinnit energiateollisuuteen, kemianteollisuuteen ja metsäpalveluiden tuotantoon.

Kalastuksesta kattavat tilastot

Kaikilla merialueella kaupallista kalastusta harjoittavilla on velvollisuus ilmoittaa saamansa saaliit. Kiintiöityjen lajien (lohi, silakka, kilohaili) osalta ilmoitus tulee tehdä 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta. Tilasto ammattikalastuksesta sisävesillä on tehty kahden vuoden välein. Vuotta 2014 koskeva tilasto valmistuu lokakuun lopussa. Uuden kalastuslain ja –asetuksen voimaantulo vuoden 2016 alussa tulee kuitenkin aiheuttamaan muutoksia tilastointiin.

Vapaa-ajankalastusta tilastoidaan myös joka toinen vuosi. Aineistot kerätään postikyselyillä, joiden otokset poimitaan väestörekisteristä.  Vuotta 2014 koskeva tilasto valmistuu samoihin aikoihin sisävesien ammattikalastustilaston kanssa. Kalastuslain uudistuksella tulee olemaan vaikutuksia myös vapaa-ajankalastuksen tilastointiin.

– Kalan kulutuslukujen laskennassa käytetään ammatti- ja vapaa-ajankalastuksen saalistietojen lisäksi tietoja kalankasvatuksesta, kalan ulkomaankaupasta sekä saaliin käytöstä. Vuoden 2014 kulutusluvut julkaistaan marraskuussa, kertoi tutkija Pentti Moilanen.