Uutiset Yleinen

Luke on luonnontieteellisen alan ammattilaisten halutuin työpaikka, käy ilmi Universumin vuoden 2018 Nuoret ammattilaiset -tutkimuksessa.

Tutkimuksessa haastateltiin helmi−elokuussa 2018 yhteensä 5185 suomalaista ammattilaista, jotka kertoivat näkemyksiään työnantajista ja työelämästä.

Luken pääjohtaja Johanna Buchert: ”Sijoitus osoittaa, että Luke on oikealla tiellä”

− Tämä on sanalla sanoen loistava uutinen! Luken pääjohtaja Johanna Buchert iloitsee.

− Ensimmäinen sija on kirkas osoitus siitä, että Luken tie on oikea. Olemme satsanneet kampusyhteistyöhön ja se näkyy nyt siinä, että nuorempi sukupolvi näkee Luken eteenpäin menevänä tutkimuslaitoksena, Buchert pohtii menestyksen reseptiä.

Työn merkityksellisyys ja työnantajan osoittama luottamus työntekijöihinsä ovat tutkimuksen mukaan entistä tärkeämpiä työntekijöille

Tutkimustuloksista käy ilmi, että eri alojen ammattilaiset kaipaavat uraltaan merkityksellisyyttä sekä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille. Tärkeimpinä työn ominaisuuksina olivat tutkimuksen mukaan monipuoliset työtehtävät, kilpailukykyinen palkkaus sekä työnantajan osoittama luottamus työntekijöitään kohtaan.

− Tämän vuoden tuloksissa näkyy mielenkiintoinen tasapainoilu kovien ja pehmeiden arvojen välillä. Toisaalta toiveissa korostuvat hyvä peruspalkkaus ja etenemismahdollisuudet, mutta eniten painoa annetaan monipuolisille työtehtäville ja hyvälle työilmapiirille, tutkimuksen toteuttaneen Universumin maajohtaja Mika Sallinen kertoo.

− Luke on ajan hermolla. Tulos on saavutettu #Yhdessäenemmän -hengessä yhteisvoimin kaikkien lukelaisten panoksella. Mitali kaulassa on hienoa suunnata tulevaisuuteen! Buchert kiittelee koko Luken väkeä kultaisesta sijasta.