Uutiset Kala

Luonnonvarakeskus selvittää parhaillaan äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän kannan kehitystä. Selvitystyön tueksi Luke toivoo kalastajilta tietoa nieriähavainnoista Vuoksen vesistöistä.

Havaintoja toivotaan erityisesti Yövedeltä, Ruokovedeltä ja Luonterilta, mutta myös muita Vuoksen vesistöjen alueiden havaintoja voi ilmoittaa. Havainnot voi ilmoittaa verkkokyselyssä, joka on auki marraskuun loppuun.

Saimaannieriää istutettiin valtion varoin Vuoksen vesistön järviin vuosina 1991–2012. Istutuksilla pyrittiin palauttamaan kanta entisiin nieriävesiin. Sukukypsiksi saakka varttuneista nieriöistä saatiin kuitenkin vain satunnaisia havaintoja.

”Vasta 2010-luvun vaihteessa totesimme, että toivoa luonnonkantojen palauttamiselle on läntisen Saimaan vesissä. Nieriöitä säilyi sukukypsiksi saakka ja luonnonkudun havaittiin onnistuneen”, kertoo tutkija Irma Kolari Luonnonvarakeskuksesta.

Verkkokyselyllä Luke selvittää nieriän tämänhetkistä tilannetta eli onko järvissä nieriää ja minkä kokoisia yksilöt ovat. Tavoitteena on saada selville, onko nieriän lisääntyminen järvissä onnistunut ja luonnonkannan palautuminen päässyt alkuun.

Nieriän kutuaika on syys–marraskuussa. Nieriävesillä kalastajien olisi hyvä välttää kalastusta nieriäsyvänteiden lisäksi myös rantojen lähellä, missä nieriät kiertelevät kutupaikkoja etsimässä.

Sukukypsän nieriän tunnistaa varsinkin kutuaikana komeasta punaisesta värityksestä ja vatsapuolen evien valkoisista reunoista. Nuoret nieriät erottaa muista rasvaevällisistä lohikaloista pilkutuksen perusteella. Nieriällä on vaaleita pilkkuja tummalla pohjalla, kun taas taimenella ja lohella vaalealla pohjalla tummia pilkkuja. Kuva: Irma Kolari.

Katso myös