Uutiset Metsä

Indonesialaisministeri vakuuttui suomalaisesta metsäosaamisesta. Osaamista tulee myös Indonesiasta Suomeen.

Indonesian ympäristö- ja metsäministeri Siti Nurbaya vieraili Suomessa virkamiehiensä ja tutkijadelegaation kanssa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja ministeri Nurbaya allekirjoittivat 7.4.2017 maidenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan metsätalouden kehittämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi.

Indonesian ympäristö- ja metsäministeri Siti Nurbaya ja Suomen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen allekirjoittivat 7.4.2017 maidenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan metsätalouden kehittämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. (kuva: Erkki Oksanen / Luke)

Tutkimus- ja koulutusyhteistyö nopeasti käyntiin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäosaaminen herätti paljon kiinnostusta indonesialaisvieraissa. Tutkimusyhteistyötä kehitetään nyt lukuisilla aloilla kestävästä metsänhoidosta puunjalostukseen ja metsäpalojen torjunnasta ilmastonmuutoksen hillintään. Metsäalan koulutusyhteistyötä edistetään yhdessä useiden suomalaisten kumppanien, muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, kanssa. Päättäjien metsäakatemiaa tarjotaan räätälöitynä indonesialaisille kumppaneille. Yhteistyössä pureudutaan myös käytäntöön välittömästi vietäviin hyviin käytäntöihin.

— On hienoa, että asiat lähtivät konkretisoitumaan välittömästi. Tämä laajapohjainen eteneminen näyttää erittäin hyvältä, iloitsee Luken pääjohtaja Mari Walls.

Hyvinvointia kestävin menetelmin

Indonesialla on suuret trooppiset metsävarat, mutta luonnonvarojen käyttöön liittyy myös haasteita. Ministeri Nurbaya on käynnistänyt ohjelman, jolla pyritään kehittämään osallistavaa metsätaloutta. Tavoitteena on parantaa paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia metsien käyttöön ja edistää sitä kautta metsätalouden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä talousnäkökulmaa unohtamatta.

Suomen kokemukset yksityismetsätaloudesta ja sen toimintamalleista kiinnostavat. Kokemuksemme metsänhoitoyhdistyksistä on jakamisen arvoista. Lisäksi Indonesia on kiinnostunut yhteistyöstä puutavaran laillisuuden seurannan alalla.

Laaja-alaisen metsäyhteistyön toteuttamiseksi on perustettu maidenvälinen yhteistyöryhmä, jonka työstä vastaa Suomen osalta johtaja Taneli Kolström Lukesta. Yhteistyöryhmä kokoaa yhteen keskeiset toimijat tutkimuksesta, koulutuksesta ja metsäalan kehittämisorganisaatioista niin Suomessa kuin Indonesiassakin konkreettisen yhteistyön toteuttajiksi.

— Indonesialaiset ovat kiinnostuneita osaamisestamme koko metsän arvoketjun osalta. Luonnollisia yhtäläisyyksiä toimintamalleissa ja tutkimustarpeissa löytyi tapaamisessamme todella paljon. Pystymme tarjoamaan erinomaisia työkaluja myös suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Metsäpalojen osalta voimme yhdessä edistää muun muassa koululaisten osaamista palojen torjumiseksi valmistelemalla materiaalia opettajille opetuksen tueksi, Kolström kertoo.