Uutiset Yleinen

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ammattiopisto Lappia ovat sopineet yhteistyöstä, joka vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan perustaa pohjoisessa biotaloudessa. Luken ja Lappian tunnistettuja yhteistyön alueita ovat kasvullisten kasvigeenivarojen säilytys, maa- ja puutarhatalouden kenttäkoetoiminta sekä puurakentaminen.

Vuoden 2018 alusta lähtien Lukella on Lapin maakunnassa strateginen toimipaikka Rovaniemellä, vesiviljelypaikat Inarissa ja Keminmaalla sekä koetoimintaa Utsjoella ja Inarin Kaamasessa. Lisäksi tutkimusta tukevaa koetoimintaa tehdään yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Luken toimintamallissa alueellista yhteistyötä lisätään, ja tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttö on tässä tärkeässä roolissa.

Luken ja Lappian yhteistyösopimus on hyvä esimerkki molempia osapuolia hyödyttävästä kumppanuusmallista. Tervolassa sijaitseva Lappian Louen toimipiste tarjoaa erinomaiset edellytykset maatalouden kenttäkokeisiin, joista yhteistyö lähtee liikkeelle. Maatalouden lisäksi Louella on puutarha-alan koulutusta, monipuolista energiantuotantoon liittyvää käytännön tutkimusta ja elintarvikkeiden jatkojalostukseen liittyvää kehittämistoimintaa. Luken osaamista voidaan hyödyntää Louen ammatillisessa opetuksessa ja kehittämishankkeissa.

– Pohjoisiin olosuhteisiimme liittyy monia lisäarvotekijöitä, joita voimme tutkimukseen perustuen hyödyntää entistä enemmän. Tuotteiden puhtaus, luonnonmukaisuus ja korkea ravitsemuksellinen laatu ovat kuluttajien arvostamia ominaisuuksia ja siten nousevia ruokatrendejä. Niissä Lappi on vahvoilla, kertoo kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Lukesta.

Tulevana kesänä käynnistetään ensimmäiset yhteistyöprojektit, joissa Luken ja Lappian yhteistyö muuttuu konkretiaksi. Yhteistyötä kaavaillaan mm. Suomen pohjoisimpiin olosuhteisiin sopeutuneiden viljelykasvien geenivarojen ylläpidossa. Osana tutkimustyötä opiskelijoille avautuu mahdollisuuksia olla mukana tutkimusprojekteissa.