Uutiset Yleinen

Millaisia ansainta- ja jalostusmahdollisuuksia tarjoaa nokkosen ja metsäsienten viljely tai pakurin ja kuusen kerkkien keruu? Muun muassa tätä pohditaan 17.4.2018 Joensuussa järjestettävässä tilaisuudessa, jossa nostetaan esille keinoja tarttua luonnontuotteiden keruuseen ja tuotantoon.

Lakkakäävän viljelyssä käytetään kasvualustana useimmiten lehtipuiden pölkkyjä tai kantoja.

Raaka-ainetarpeita ja -ketjua eri näkökulmista tarkastelevien alustuksien ohella tilaisuudessa keskustellaan keinoista parantaa luonnontuoteraaka-aineiden saatavuutta jalostavien yritysten käyttöön.

Mukana on luonnontuotteiden keruusta ja jalostuksesta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä sekä alan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja.

Tilaisuuden järjestää luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA (Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa).

– Hanke aktivoi luonnontuotealan kehittämistyötä, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija Mikko Kurttila.

LUMOA-hankkeen toteuttavat yhteistyössä  Luke, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Suomen 4H-liitto ry, jonka erityistehtävinä ovat alan nuorisotoiminnan aktivoiminen ja luomukeruutuotannon edistäminen. Luke keskittyy alan raaka-ainetuotannon kysymyksiin ja tutkimustiedon jalkauttamiseen. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.