Uutiset Yleinen

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoille tutkimusrahoitusta 3,1 miljoonaa euroa.

Lukessa rahoitusta sai kahdeksan tutkimushanketta. Toimikunta painotti päätöksissään muun muassa tiedettä uudistavia avauksia ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös moni nuorempi tieteentekijä sai mieluisan viestin, sillä toimikunta tuki erityisesti nousujohteisessa uravaiheessa olevia, lupaavia hankehakijoita.

Yksi heistä on Luken erikoistutkija Eeva Vainio, joka iloitsee lähes puolen miljoonan euron tutkimusrahoituksesta. Vainion erikoisalaa ovat metsien sienivirukset.

– Viruksia esiintyy lähes kaikissa sienilajeissa, ja jotkut niistä vaikuttavat merkittävästi isäntäsieneensä. Selvitämme tutkimuksessamme muun muassa sitä, voidaanko virusten avulla rajoittaa juurilahosienten leviämistä sekä miten symbionttisissa sienijuurissa esiintyvät virukset vaikuttavat isäntäänsä. Esimerkkilajeina käytetään metsätaloudelle vahingollista männynjuurikääpää sekä mesisientä, Vainio kertoo.

Moni rahoituksen saaneista tutkimuksista toteutetaan usean eri toimijan yhteistyönä. Tutkimusprofessori Juha Heikkisen koordinoimassa konsortio ordStatissa kehitetään uusia tilastotieteen menetelmiä eläinten muistin, oppimisen ja vuorovaikutusten analysointiin sekä metsien inventointiin kaukokartoituksen keinoin.

– Tutkimukseemme osallistuu Luken lisäksi Itä-Suomen yliopiston väkeä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa suurpetokantojen ja konfliktiriskien arvioinnissa, Heikkinen kertoo.

Vainion ja Heikkisen tutkimusten lisäksi rahoituksen saivat maatalouspolitiikkatutkimus (tutkimusprofessori Eija Pouta), boreaalisten puulajien hienojuuritutkimus (johtava tutkija Tapani Repo), arktisten ympäristöjen pensoittumisen vaikutuksia selvittävä tutkimus (erikoistutkija Minna Männistö), metsän jatkuvan kasvatuksen tutkimus vaihtoehtona tasaikäisrakenteisen metsänhoidon mallille ojitetuilla turvemailla (johtaja tutkija Mika Nieminen), tutkimus kangasmaametsistä metaanitaseen säätelijänä (tutkija Krista Peltoniemi) sekä tutkimus, jossa edistetään laajan genomitiedon hyödyntämistä uudentyyppisten biopohjaisten tuotteiden valmistuksessa (erikoistutkija Anna Kärkönen). Osa tutkimuksista on korsortioita, suluissa Luken vastuututkija.

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi yhteensä 22 miljoonaa euroa 42 akatemiahankkeeseen, joissa on yhteensä 50 rahoitettua tutkimusryhmää. Myönteisten rahoituspäätösten osuus nousi 18 prosenttiin viime vuoden 15 prosentista.