Uutiset Kala

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat lähtevät vuosittain toistuvalle tutkimusmatkalle Itämerelle perjantaina 20.10. Matkan aikana kerätään tietoa silakka- ja kilohailikantojen tilasta.

– Vajaat kaksi viikkoa kestävä matka tehdään poikkeuksellisesti tanskalaisen sisarlaitoksen (DTU Aqua) merentutkimusalus Danalla. Näin siksi, että SYKE:n tutkimusalus Aranda on telakalla peruskorjauksessa, kertoo erikoistutkija Jari Raitaniemi Lukesta.

Tällä kertaa matka tehdään poikkeuksellisesti tutkimusalus Danalla. Kuva: Jukka Pönni, Luke.

Matka tuottaa tietoa kalakantojen koosta ja lajistosta

Suomi kerää ainoana maana ammattikalastuksesta riippumatonta tietoa Pohjanlahden silakasta, joka on Suomen kalastukselle ylivoimaisesti tärkein kalakanta. Lähinnä Selkämereltä saatava vuosisaalis pyörii 100 miljoonan kilon tietämissä.

Samalla matkalla kerätään tietoa myös Itämeren pääaltaan pohjoisosasta ja Suomenlahden pohjoispuoliskolta, jotka kuuluvat myös Suomen vastuualueeseen. Silakan osuus merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliista on noin 90 prosenttia ja noin 70 prosenttia saaliin arvosta.

Tietoa silakka- ja kilohailikantojen runsaudesta hankitaan kaikuluotaamalla, ja kalaston koostumus selvitetään koetroolauksilla.

Silakan ja kilohailin kaikuluotaustutkimus tehdään vuosittain syys-lokakuussa, ja se on osa EU:n edellyttämää kalakantojen seurantaa. Tutkimus rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelmasta vuosille 2014–2020.

Matkalla kerättyä tietoa hyödyntää muun muassa Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), joka antaa suosituksen suurimmista kestävistä saalismääristä.

Katso myös