Uutiset Tilasto

Management Events myönsi vuoden 2016 Valtionhallinnon Mahdollistaja -palkinnon Luken tilastot -verkkopalvelulle. Palkinnon perusteena oli tilastojen avaaminen ja yhdistäminen avoimen datan avulla ja siten digitalisaation edistäminen valtionhallinnossa.

Luken tilastot -verkkopalvelussa julkaistaan tilastoja Suomen maataloudesta, metsäsektorista sekä riista- ja kalataloudesta ja siihen pääsee tutustumaan osoitteessa stat.luke.fi.

– Merkittävä kimmoke verkkopalvelun avoimen datan politiikalle oli kuntasektorilta Helsingin kaupungin tietokeskuksen avoimen datan strategia ja sen päälle kehitetyt avoimeen dataan perustuvat sovellukset, Luken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne taustoittaa.

Johanna Laiho-Kauranne
Luonnonvarakeskuksen tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne otti vastaan Management Eventsin vuoden 2016 Valtionhallinnon Mahdollistaja -palkinnon Vanajanlinnassa 23.11.2016. (Kuva: Sirpa Thessler)

Lähtökohtana palvelun toteutukselle olivat helppokäyttöiset ja asiakkaan tietotarpeita palvelevat tilastot yhdistettynä hyvään digitaalinen palveluun. Verkkopalvelussa asiakas voikin helposti räätälöidä omiin tiedontarpeisiin sopivan tilastot, tarkastella niitä erilaisina graafeina ja ladata ne myös omaan käyttöönsä.

Luke on avannut tilastojen lisäksi muun muassa metsävarakartat, maatalouden kannattavuuden taloudelliset tunnusluvut, kalojen lisääntymisalueet ja maannostietokannan. Luken aineistopolitiikan lähtökohtana on avata tietovarannot avoimeen käyttöön lainsäädännön, tietosuojan ja sopimusten asettamat rajoitteet huomioiden.

– Luken tilastot -verkkopalvelu pyrkii huomioimaan avoimen datan jakelun lisäksi tiedonantajat. Haluamme kehittää palveluamme, jotta he saavat tulevaisuudessa mahdollisimman hyvän raportoinnin lisäksi myös palautetta antamistaan tiedoista, Laiho-Kauranne korostaa.

Luke on tilastoviranomainen ja tuottaa Suomen ruoka- ja luonnonvaratilastot. Tilastot tuotetaan päätöksenteon tueksi biotalouteen pohjautuvassa yhteiskunnassa sekä näyttämään suuntaa asiakasystävälliselle tilastoinnille ja tilastojärjestelmän uudistamiselle.