Uutiset Ruoka

Atria palkitsee Luonnonvarakeskuksen Ruukin tutkimuspihaton ansiokkaista naudanlihatuotannon tuloksista. Palkinnon myöntämisen perusteina ovat eläinten kasvunopeus, laatu sekä eläinterveys.

Ruukin tutkimuspihaton eläinten eri koeruokinnoilla saavuttama keskimääräinen nettokasvunopeus oli 694 g/päivä, kun se vertailutiloilla oli keskimäärin 553 g. Myös eläinterveydellä on välitön vaikutus kasvuun sekä yksilö- että tilatasolla.

Luken erityisasiantuntijan Erkki Joki-Tokolan mukaan tuottavuuden kasvattaminen kestävästi on paras tapa vastata sekä naudanlihantuotannon että laajemmin koko elintarviketuotannon kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin. Ruukissa saavutettua tulosta voidaan pitää naudanlihantuotannon kehittämisen kannalta kannustavana.

”Eläinaineksessamme ja laajemmin koko tuotantoketjussa näyttäisi olevan vielä hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia” Joki-Tokola sanoo.

Lukessa naudanlihatuotantoa tutkitaan kokonaisvaltaisesti ruokinnasta ja ympäristövaikutuksista eläinten hyvinvointiin. Tarkasteltavana on koko tuotantoketju. Luken nautatutkimuksessa on luotu kasvatusmalli, joka maksimoi kotoisten tuotantopanosten käytön tuottavuuden. Julkisella rahoituksella saavutetut tulokset ovat kaikkien tuotantoaan kehittävien yrittäjien käytössä. Parhaiten ne tulevat tuottajien tietoon hankkeissa, jotka tutkimus toteuttaa yhdessä alkutuotantoa jalostavan teollisuuden kanssa.

”Tutkimus pyrkii yhdessä sidosryhmiensä kanssa toteuttamiensa hankkeiden avulla parantamaan kattavasti koko naudanlihan tuotantoketjun tuottavuutta. Tässä työssä yksi Luken keskeisimpiä kumppaneita on Atria”, Joki-Tokola kertoo.

Atria palkitsee vuonna 2017 ansioituneita lihantuottajiaan Liha-Akatemiassa Hämeenlinnassa 8.–9.2. 2018.   Palkittavat tuottajat valittiin niiden tilojen joukosta, jotka kasvattivat vuonna 2017 teuraiksi vähintään 60 maitorotuista sonnia. Luken Ruukin tutkimuspihatosta myytiin viime vuonna 101 sonnia.