Uutiset Kala, Maatalous, Metsä, Puutarha, Riista, Ruoka, Tilasto

Luken tilastopalvelujen e-vuosikirja ilmestyy nyt toista kertaa. Verkossa julkaistavassa vuosikirjassa on koottu yhteen Suomen keskeisimmät ruoka- ja luonnonvaratalouden tilastotiedot maa- ja elintarvike-, metsä- sekä kala- ja riistataloudesta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuosikirjassa julkaistaan muun muassa maatalouden rakenteeseen ja tuotantoon, metsätalouteen ja puukauppaan sekä kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyviä tilastoja. Julkaisusta löytyy tietoja myös hinnoista ja kannattavuudesta sekä ulkomaankaupasta. Pisimmillään aikasarjat ulottuvat 1920-luvulle asti.

kansi_ruokajaluonnonvaratilastot_evuosikirja_2016

Vuosikirja linkittyy kiinteästi tilastotietokantaan

Vuosikirja on yhteydessä Tilastopalvelujen stat.luke.fi -verkkopalvelun ajantasaiseen tilastotietokantaan, jossa on mahdollista myös itse muodostaa taulukoita ja kuvioita sekä tallentaa omia hakuja. Julkaisuun on liitetty tilastotietokannan peruskäyttöohjeet, joiden avulla on helppo kokeilla tietokannan monipuolisia mahdollisuuksia.

Vuosikirja on maksutta kaikkien saatavilla alla olevasta linkistä. Vuosikirja julkaistaan englanniksi alkuvuodesta 2017.

Vuosikirjaan on kerätty linkkejä myös alan kansainvälisiin tilastopalveluihin. E-vuosikirjasta voi halutessaan tilata maksullisena perinteisen painetun version Luken verkkokaupasta.

 

Poimintoja tilastoista vuonna 2015

  • Maidontuotanto oli korkeimmillaan yhteentoista vuoteen ja kananmunien tuotantomäärä, 71,5 miljoonaa kiloa, oli korkein sitten vuoden 1995.
  • Naudanlihaa tuotettiin eniten Kiuruvedellä, sianlihaa Huittisissa ja Loimaalla.
  • Ruissato nousi lähes 45 prosenttia vuodesta 2014, lähes 110 miljoonaan kiloon, kattaen ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen kotimaisen tarpeen.
  • Metsäteollisuuden käyttöön hakatun raakapuun määrä oli 58,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on edellisvuoden tapaan huippulukema.
  • Vuonna 2015 metsäteollisuuden kotimainen liikevaihto nousi 25,5 miljardiin euroon. Massa- ja paperiteollisuuden osuus liikevaihdosta oli edellisvuosien tapaan noin kolme neljäsosaa.
  • Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,6 miljardin euron arvosta vuonna 2015, ja niiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 22 prosenttia.
  • Suomessa kalastettiin ja kasvatettiin kalaa 200 miljoonaa kiloa. Kalansaaliin ja kalankasvatuksen yhteenlaskettu arvo oli lähes 170 miljoonaa euroa.
  • Kotimaisesta elintarvikkeeksi päätyneestä kalasta kasvatettua oli kolmasosa ja ammattikalastajien pyydystämää neljäsosa. Vapaa-ajankalastajien osuus oli 42 prosenttia.
  • Suomen runsaasta 300 000 metsästäjästä metsällä kävi noin 200 000.

raakapuu