Uutiset Maatalous, Tilasto

Vuosittaisen satotutkimuksen tiedonkeruu on käynnissä. Viljelijän on helpointa ja joustavinta antaa tiedot Luken verkkopalvelussa. Annettuja tietoja käytetään muun muassa päätöksenteon tukena.

Satotutkimuksessa kerätään tietoja tärkeimpien peltokasvien korjuualoista ja kokonaissadosta sekä viljan varastomääristä. Tiedonkeruu koskee sekä tavanomaisia että luomutiloja. Satotutkimuksen yhteydessä kysytään myös ruokaperunan varastomääriä suurimmilta perunatiloilta.

Satotutkimuksen tiedot kerätään noin 6 600 erilaiselta maatilalta ympäri Suomea. Tietojen perusteella voidaan saada oikea kuva suomalaisesta peltokasvituotannosta vuodelta 2015. Tietoja käytetään esimerkiksi liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi sekä maatalousalan tutkimuksiin. Luken tuottamista tilastoista muun muassa satotilasto nojautuu satotutkimuksessa annettaviin tietoihin.

Verkossa vastaaminen säästää aikaa

Viimevuotisten viljelijäkokemusten perusteella verkossa vastaaminen säästää aikaa ja mahdollistaa vastaamisen itselle sopivaan aikaan. Verkkolomake on yksinkertainen täyttää ja vastaaminen käy nopeasti. Tutkimukseen on saatu pohjatiedoksi tilan kevään päätukihaussa ilmoittamat kasvikohtaiset kylvöalat, jotka helpottavat vastaamista. Yksittäisen maatilan osalta tietoja tarvitaan keskimäärin vain kolmen neljän kasvin osalta.

Tutkimukseen osallistuvat tilat saavat tietoa tutkimukseen osallistumisesta tällä viikolla. Tiedonkeruu alkaa verkkovastaamisella, joka päättyy 27. lokakuuta. Verkossa voi käydä antamassa tietoja milloin tahansa neljän viikon aikana. Jos tila ei ole antanut tietojaan verkkopalvelussa, tiedot kysytään puhelinhaastattelussa. Luonnonvarakeskuksen tavoitteena on, että pääosa tiloista antaisi tietonsa verkossa.

Satotutkimusta on tehty Suomessa yli sadan vuoden ajan. Tutkimuksen tekee Luonnonvarakeskus, joka on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.

Satotutkimus_infografiikka