Uutiset Riista

Suomen Metsästäjäliitto kertoo verkkosivuillaan 7.6. julkaisemassaan uutisessa (Suden kanta-arviossa esitetyn romahduksen syyt selvitettävä nopeasti) virheellisesti, että Tassu-tietojärjestelmään kirjattuja susihavaintoja olisi vähemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden 2017 kanta-arviota varten oli käytettävissä yhteensä 8047 Tassu-tietojärjestelmään 9.5.2017 mennessä kirjattua susihavaintoa. Vuotta aiemman kanta-arvion pohjana oli yhteensä 6554 susihavaintoa. Luvut voi tarkistaa kanta-arviolausunnoista, jotka löytyvät osoitteesta: http://riistahavainnot.fi/suurpedot/kannanarviointi/lausunnot.

Tassu-tietojärjestelmään kirjattujen havaintojen määrä eriteltynä:

Tassu-tietojärjestelmässä kustakin yksilöstä syntyy yksi rivi. Jos havainnossa on kolme yksilöä, siitä syntyy kolme riviä. 8047 susihavaintoa sisältävät yhteensä 13 777 riviä.

Katso myös