Uutiset Maatalous, Puutarha

Miten mansikoita vaivaava harmaahome saadaan kuriin? Kuinka löytää lannoituksen kultainen keskitie? Mikä virka lehvänokkaluteella on puutarhassa – onko siitä haittaa vai hyötyä? Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat kertovat puutarha-alan viimeisimpiä tutkimuskuulumisia 16.–18.8.2018 Lepaan puutarhanäyttelyssä.

Luken asiantuntijat ovat tavattavissa osastolla C2 (pohjapiirros C-hallista). Tarjolla on keskusteluapua ja kirjallista materiaalia, lisäksi osastolle voi tuoda tunnistettavaksi kasvitauti- ja tuholaisnäytteitä.

Luken tutkijat esiintyvät myös osaston ulkopuolella: näyttelyalueen lavalla kuullaan tietoiskuja ja lähipellolla esitellään härkäpapututkimusta torstaina 16.8. Esillä on eri lajikkeita, lisäksi kerrotaan muun muassa härkäpavun viljelytekniikoista. Härkäpapudemosta antaa lisätietoja tutkija Marja Aaltonen.

Ohessa poimintoja Luken tarjonnasta.

Haluatko panostaa työhyvinvointiin ja tuottavuuteen omassa yrityksessäsi?

Puutarha-ala muuttuu, kilpailu kiristyy ja väki ikääntyy. Aina ei riitä paukkuja oman toiminnan kehittämiseen. HortiProw-hankkeessa edistetään työhyvinvointia ja tuottavuutta 30 puutarha-alan yrityksessä pienen hanketuen turvin. Etusijalla ovat pienet ja keskisuuret yritykset, joissa toimintatapojen kehittäminen on ollut vähäistä. Tervetuloa keskustelemaan! Lisätietoja: Tiina Mattila. Puutarha-alan yrityksille haetaan hanketukea tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen -uutinen.

Kuva: Merja Lindroos, Luke.

Mansikan alkuperä voidaan selvittää – harhautukset kuriin

Luke ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira aloittivat kesällä 2017 laajan mansikan marjanäytteiden keräyksen Suomessa. Se on osa tutkimusta, jonka avulla kehitetään työkalua suomalaisen mansikan alkuperän varmistamiseen. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä ja maantieteellinen alkuperä selviää analyysien perusteella. Kesällä 2018 kotimaisten vertailunäytteiden keräystä jatketaan, ja näytteitä otetaan myös erilaisilta kauppapaikoilta. Lisätietoja: Saila Karhu.

Miten mansikoita vaivaava harmaahome saadaan aisoihin?

Harmaahome on mansikan taloudellisesti merkittävin kasvitauti, jota pyritään torjumaan tehokkaasti sadon laadun ja määrän turvaamiseksi. Torjunta ei kuitenkaan aina tunnu tehoavan. Syinä tähän voivat olla epäsuotuisat olosuhteet, ruiskutustekniikka tai taudin kestävyys torjuntavalmisteille. Suonenjoen seudun viljelmiltä on tutkittu hyväksyttyjen torjunta-aineiden tehoa eri harmaahomekantoihin. Valmisteiden tehossa on suuria eroja. Saman valmisteen teho on myös saattanut vaihdella eri viljelmillä. Lisätietoja: Päivi Parikka.

Hedelmäpuunsyöpä vaivaa ammattiviljelmien ja kotipuutarhojen omenapuita

Tauti näkyy tyypillisesti puun runkoon ja oksiin muodostuvina avoimina kuoliokohtina (korot) ja niitä ympäröivän puuaineksen liikakasvuna. Kuolio leviää usein johtojänteisiin, jolloin koron yläpuoliset oksat tai latvukset näivettyvät. Merelliset, lauhat ja sateiset syksyt ja talvet ovat lisänneet tautiriskiä Suomessa, riski on huomioitava lajikevalinnassa ja hoitotoimenpiteissä myös sisämaassa. Luke tutkii (Tutka-hanke) taudinaiheuttajan esiintymistä ja taudin oireiden vakavuutta Suomessa sekä soveltaa taudin leviämistietoa Suomen ilmasto-oloihin. Taudin hallitsemiseksi kerätään tietoa ja testataan eri menetelmiä. Lisätietoja: Päivi Parikka, Tuuli Haikonen.

Olisiko lehvänokkaluteesta iloa tuholaisten torjunnassa?

Lehvänokkalude on yleinen petohyönteinen, joka saalistaa monia viljelmillä esiintyviä tuholaisia. Luteen saalislajistoa on tutkittu omenatarhalla Tutka-hankkeessa. Lehvänokkaludetta ei ole vielä kaupallistettu biologiseksi torjuntaeliöksi – olisiko se potentiaalinen hyödynnettävä eliö? Lisätietoja: Isa Lindqvist.

Lannoittamisen kultainen keskitie

Kasvien tarpeen mukainen lannoitus on tärkeää niin tuotteiden laadun kuin ympäristönkin kannalta. Esimerkiksi fosforilannoituksessa maltti on valttia: tutkimuksen mukaan hyvin suuret fosforilannoitelisäykset puutarhakasveille eivät lisää satoa eivätkä tuo viljelijälle taloudellista hyötyä.  Luken osastolla kuullaan tuloksia vihannesten lannoitustarpeesta ja sen arvioinnista.  Lisätietoja: Terhi Suojala-Ahlfors.

Tilastopalvelut palveluksessanne

Luken Tilastopalvelut tuottaa Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden viralliset tilastot sekä ylläpitää maatalouden kannattavuuskirjanpitoa ja siihen pohjautuvaa Taloustohtori-palvelua. Luken osastolla esitellään verkkopalveluja sekä maatalouden ja puutarhatalouden tilastoja. Lisätietoja: Anna-Kaisa Jaakkonen, Pasi Mattila.

Puutarha-, viher- ja kiinteistönhoitoalan ammattilaistapahtuma järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön upeissa maisemissa, osoitteessa Lepaantie 129.