Uutiset Ilmasto, Metsä, Ympäristö

Rooma, 19. heinäkuuta 2018 – Luonnonvarakeskus (Luke) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan kehittääkseen yhteistyötään kestävän metsätalouden, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, ilmastonmuutoksen ja ruokaturvan hyväksi tekemässään työssä.

Yhteistyö koostuu neljästä osa-alueesta:

  • kestävän metsätalouden käytäntöjen ja metsävarojen hallinnan vahvistaminen kehittyvissä maissa
  • osaamisen vaihto tilastollisen datan keruussa ja analysoinnissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoreiden mittaamisen parantamiseksi
  • teknisen neuvonannon, datan ja työkalujen kehittäminen ja tarjoaminen FAOn jäsenvaltioille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi valtioiden oman sitoumuksen (Nationally Determined Contribution) ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti
  • tietoisuuden lisääminen ruokaturvasta, kestävästä metsätaloudesta, ilmastonmuutoksesta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

”Lähes sadan vuoden kokemuksellaan metsävarojen inventoinnista ja kartoituksesta Luonnonvarakeskus on loistava kumppani tarjoamaan tukeaan kehittyvissä maissa”, sanoo Assistant Director-General Hiroto Mitsugi FAOn metsäosastolta.

”Yhteistyö parantaa Luken kansainvälistä vaikuttavuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen edistämisessä”, sanoo Luken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne.

Lue koko englanninkielinen tiedote täältä.

Katso myös