Uutiset Riista

Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää susien lumijäljityksiin ja geneettisen materiaalin keruuseen pohjautuvan kolmivuotisen kannanarvioinnin menetelmäkehitysprojektin Itä-Suomessa. Maastoaineistoa kerätään kuluvan talven aikana arviolta kahdeksalta susireviiriltä Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Maastoaineiston keruu pohjautuu Skandinaviassa käytössä olevaan susikannan seurantamenetelmään. Siinä susien lumijälkiä seurataan eri reviireillä, ja lisäksi kerätään DNA-näytteitä (ulosteita ja virtsaa) susiyksilöiden määrittämiseksi.  Seurantareitti ja havainnot sen varrelta tallennetaan paikkatiedoksi.

DNA-näytteiden avulla määritetään muun muassa, onko reviirillä pentuelauma vai reviiriä merkkaava pari. Mahdollisen lauman yksilöiden määrä pyritään saamaan selville DNA-näytteistä. Joidenkin reviireiden susiyksilöitä pyritään varustamaan GPS-pannoilla. Nämä reviirit antavat vertailukohdan, jota tarvitaan uusien menetelmien jatkokehittämisessä.

Maastotyötä tekevät Luken ja Metsähallituksen työntekijät. Tärkeä kenttätyötä ohjaava aineisto on vapaaehtoisten petoyhdyshenkilöiden TASSU-järjestelmään kirjaamat susihavainnot.

Projektista ja sen tuloksista kerrotaan Luken Riistahavainnot.fi-palvelun sivuilla.

Lisätietoja

  • kehitysprojektin tavoitteista: Tutkimusprofessori Ilpo Kojola
  • kenttätöiden koordinoinnista: Erikoistutkija Katja Holmala

Katso myös