Uutiset Maaseutu, Metsä

Levillä kokeillaan mustikkasadon varmistamista sijoittamalla maastoon pölyttäjähyönteisille tarkoitettuja keinopesiä. Keinopesiä asennetaan gondolirinteen alaosiin 31.5. klo 8.30 alkaen. Työstä vastaavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ja Sirkan kyläkoulun kuudennen luokan oppilaat. Keinopesien asennus on osa Voimametsistä viherkattoihin -hanketta.

– Kuudennen luokan biologian opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppivat tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Pesien asennus sopii hyvin tähän kokonaisuuteen, siksi lähdimme ilomielin mukaan, kun tilaisuus tarjoutui, kertoo opettaja, vs.rehtori Ilse Seurujärvi.

Ilman pörriäisiä ei saada marjasatoa

Alarinteet tunnistettiin yhdeksi Levin paristakymmenestä voimapaikasta Voimametsistä viherkattoihin -hankkeen laatimassa mallissa. Paikat löydettiin yhdistämällä tietoa muun muassa matkailijoiden mielipaikoista, metsien marjantuotantopotentiaalista ja luonnon monimuotoisuusalueista.

– Alarinteiden ympärille voidaan kehittää esimerkiksi hyvinvointipalveluja, joissa matkailijoille tarjotaan mahdollisuus kerätä itse hyvinvointituotteidensa raaka-aineet, Luken tutkija Rainer Peltola kertoo.

Peltolan mukaan paria laskettelurinnettä hyödynnetään yhteistyössä Levi Ski Resortin kanssa mesikasvien niittyalueina ja näiden alueiden reunoille asennetaan myös keinopesiä pölyttäjille.

Tärkein luonnonmarjasatoihin vaikuttava yksittäinen tekijä on pölytyksen onnistuminen. Hyönteispölyttäjät tarvitsevat pesäpaikkoja ja ravintoa ympäri vuoden. Pesäpaikkojen riittävyyden voi varmistaa keinopesillä, jotka ovat yksinkertaisesti rei´itettyjä lehtipuupölkkyjä. Kun pesäpaikkojen lähettyvillä on koko kasvukauden kukkivia niittyjä, pölyttäjäpopulaatiot vahvistuvat, mikä näkyy myös marjojen määrässä.

Levin Voimametsistä viherkattoihin -hanke

Voimametsistä viherkattoihin on kesä- ja hyvinvointimatkailun sekä matkailun viherrakentamisen pilotointihanke. Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.

Tavoitteena on kehittää voimametsiin ohjelma- ja hyvinvointipalveluja tai palvelupaketteja sekä testata niistä muutamia hankkeen aikana.