Uutiset Kala, Maatalous, Ruoka, Talous, Ympäristö

Lapin poro- ja kalapäivät järjestetään 16.–17.5. Rovaniemellä. Päivillä käsitellään aiheita, jotka herättävät vahvoja mielipiteitä: lohi, lohen palauttaminen rakennettuihin vesiin, porotalouden kannattavuus, porolaitumet sekä poroon ja kalaan pohjautuva matkailu.

Esitelmien, kommenttipuheenvuorojen, keskustelujen ja päivät päättävän ryhmätyöskentelyn pohjalta työstetään Lapin poro- ja kalatalous 2030 -näkymät. Se suunnataan erityisesti poro- ja kalatalouden sekä näihin kytkeytyvien elinkeinojen kehittämisen ja päätöksenteon parissa työskenteleville.

Päivät alkavat kalateemalla. Miten vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin vesiin onnistuu? Miten vesivoimayhtiö osallistuu palauttamiseen? Miten vesivoimarakentamisen haittoja voidaan kompensoida? Eri näkökulmista aihepiiriä käsittelevät niin tutkijat, vesivoimayhtiöiden edustajat kuin ammatinharjoittajatkin.

Päivien toinen keskeinen teema on porotalouden kannattavuus ja porolaitumet. Mikä on tutkijoiden ja poronhoitajien näkemys laidunten tilaan ja mikä niitä kuluttaa? Miten maankäytön muutokset näkyvät Lapissa? Miten suurpedot ja poronhoito sopivat samalle alueelle? Millainen on hyvin menestyvä yritys?

Poro ja lohi ovat myös voimakkaassa nosteessa olevan Lapin matkailun kivijalkoja. Mitä hyvää ja mitä haittaa matkailun kasvu tuo poro- ja kalataloudelle?

Tapahtuma on tarkoitettu niin käytännön toimijoille, virkamiehille, päättäjille, opiskelijoille kuin tutkijoillekin.

Päivät järjestetään Rovaniemellä Arktikumin tiloissa. Ilmoittautuminen päättyy 26.4., linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen.

Vuoden 2018 päivien järjestäjinä toimivat Luonnonvarakeskus (Luke), Kemijoki Oy, Paliskuntain yhdistys ja Metsähallitus.

Tapahtuma jatkaa ja kehittää perinteisten poropäivien vuosittaisia kokoontumisia.