Uutiset Yleinen

Lapin poro- ja kalapäivien 2018 esitykset löytyvät nyt Luken verkkosivujen kautta. Tänä vuonna päivät järjestettiin Rovaniemellä 16.-17. toukokuuta.

Kaksipäiväinen tapahtuma alkoi kalateemalla. Aiheina oli muun muassa vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin vesiin, vesivoimarakentamisen haittojen kompensointi sekä lohiseurannat.

Toinen keskeinen teema oli porotalouden kannattavuus ja porolaitumet. Aiheina oli muun muassa laidunten tila, maankäytön muutoksien näkyminen Lapissa sekä suurpedot ja poronhoito. Lisäksi käsiteltiin Lapin matkailua ja sen kasvun vaikutuksia poro- ja kalataloudelle.

Päivien esitykset: https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/lapin-poro-ja-kalapaivat-2018

Vuoden 2018 päivien järjestäjinä toimivat Luonnonvarakeskus (Luke), Kemijoki Oy, Paliskuntain yhdistys ja Metsähallitus.