Uutiset Kala

Luonnonvarakeskuksen (Luke) nettisivuille on avattu kysely, johon kalastajien toivotaan ilmoittavan nieriähavainnoistaan Vuoksen vesistöstä. Havaintoja toivotaan erityisesti Yövedeltä, Ruokovedeltä ja Luonterilta. Havaintoja muiltakin alueilta Vuoksen vesistössä voi ilmoittaa.

Kuva: Irma Kolari, Luke

 

Äärimmäisen uhanalaista saimaannieriä istutettiin valtion varoin Vuoksen vesistön järviin vuosina 1991–2012. Istutuksilla pyrittiin palauttamaan kanta entisiin nieriävesiin.

Sukukypsiksi saakka varttuneista nieriöistä saatiin vain satunnaisia havaintoja.  Vasta 2010-luvun vaihteessa todettiin, että toivoa luonnonkantojen palauttamiselle oli läntisen Saimaan vesissä. Nieriöitä säilyi sukukypsiksi saakka ja luonnonkudun havaittiin onnistuneen.

Nettikyselyllä pyritään selvittämään nieriän tämänhetkistä tilannetta, onko järvissä nieriää, ja minkä kokoisia ne ovat. Tavoitteena on saada selville, onko nieriän lisääntyminen järvissä onnistunut ja luonnonkannan palautuminen päässyt alkuun.