Uutiset Ympäristö

Miten poronhoitajat voisivat keskustella tasaveroisesti kaivosyhtiöiden tai liikenneviraston kanssa Ruotsissa? Entä miten kittiläläiset kokevat kaivoksen ympäristövaikutukset? Muun muassa näihin kysymyksiin BuSK-hankkeessa on etsitty ratkaisuja osallistavan verkon kautta käytettävän karttatyökalun avulla. Ratkaisuja avataan myös medialle avoimessa tilaisuudessa Rovaniemellä 12.2.2019. Kutsu ohjelmineen löytyy lopusta.

”Käyttäjien kokemusten ja tarpeiden tuominen tarkkaan karttamuotoon auttaa tavallisia kansalaisia osallistumaan maankäytön suunnitteluun. Esimerkiksi Ruotsissa RenGIS-karttatyökalu tarjoaa poronhoitajille välineen osoittaa tarkasti poronhoidolle tärkeät alueet, ja kartalla oleva tieto auttaa yhteismitallistamaan tietoa maankäyttöneuvotteluissa”, kertoo hankkeen koordinaattori Seija Tuulentie Luonnonvarakeskuksesta.

Kuva: Seija Tuulentie/Luke

Hankkeessa on sovellettu karttapohjaista työkalua Ruotsin ja Kittilän lisäksi muuallakin aina Färsaarten lisääntyneestä matkailusta Käsivarren maankäytön ongelmakohtien selvittämiseen ja Irlannin yhteisten maa-alueiden käyttöön. Yhteinen nimittäjä Euroopan pohjoisosien maankäytössä on, että kilpailu samoista alueista on lisääntynyt ja perinteisten käyttömuotojen rinnalle tulee uusia. ”Kun uusia hankkeita suunnitellaan, karttatyökalut tarjoavat välineen kerätä alueen asukkaiden näkemyksiä jo varhaisessa vaiheessa, jolloin ne voidaan ottaa paremmin huomioon”, näkee Tuulentie.

Suomessa BuSK on kartoittanut Kittilän kaivoskysymysten lisäksi Rovaniemen matkailun kehityssuuntia sekä Käsivarren ja sitä ympäröivien alueiden maankäytön kiistakysymyksiä Norjassa ja Ruotsissa. Käsivarren osalta näkyviin tuli muun muassa, että moottorikelkkailu on laajaa eri puolilla Enontekiötä, mutta ongelmaksi se koetaan lähinnä Kilpisjärven seudulla. Intensiivisen kelkkailun alueet ovat samalla myös hiljaisuutta arvostaville tärkeitä alueita.

Karttapohjaisia kyselytyökaluja on käytetty paljon kaupunkisuunnittelussa, mutta harvaanasutuille seuduille niitä on sovellettu vähemmän. Kyselyn teknisessä toimivuudessa on kuitenkin kehitettävää. ”Yllättävä ongelma oli, että Käsivarren alueella karttakyselyn ulottaminen valtioiden rajojen yli oli hankalaa ja paljon työtä vaativaa. Vaikka rajat ovat hyvin avoimia, yhteismitallisia karttoja ei ollut helppo saada”, kertoo Tuulentie. Toisaalta on myös selvää, että kaikkia tietoja, esimerkiksi kulttuurisesti tärkeitä paikkoja tai vaikkapa hilla- ja kalapaikkoja ei haluta kaikille kertoa.


Kutsu medialle: BuSK-hankkeen loppuseminaari Rovaniemellä

How to listen to locals in land use planning?
12.2. klo 9-17, Arktinen Keskus, Rovaniemi

OHJELMA: tarkan ohjelman näet tästä. Alla olevasta ohjelmasta näet teemat ja tärkeimpiä nostoja. Huom! Seminaarin kieli on englanti.

9:15–11:00 Teema 1: Miksi ja miten saada paikallisten ääni kuuluviin?
Tässä sessiossa käsitellään esimerkiksiporonhoidon ja saamelaisten polttavia maankäyttökysymyksiä Suomessa ja Ruotsissa (10:00–10:40) sekä sitä, voidaanko sosiaalisen toimiluvan käsitettä soveltaa kaivosten lisäksi muihin luonnonvaraelinkeinoihin (10:40–11:00). Session kaikki puhujat ja aiheet näet tästä.

11:20–15:45 Teema 2: Miten kerätä ja käyttää paikallista tietoa maankäytön suunnittelun tueksi?
Tässä sessiossa puhutaan esimerkiksi metsätalouden ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta (11:40–12:00), esitellään paikallistietämyksen hyödyntämistä Enontekiön alueella (12:40–13:00) sekä puhutaan kaivosteollisuuden ja paikallisen yhteisön suhteesta Kittilässä (14:40–15:00). Session kaikki puhujat ja aiheet näet tästä.

16–17 Teema 3: Miten kehittää osallistamista?
Paneelikeskustelu: Keskeisimmät maankäytön kysymykset pohjoisilla alueilla paikallisten näkökulmasta ja osallistamisen tarpeet.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Pyydämme ilmoittamaan kiinnostuksen haastatteluihin etukäteen Seija Tuulentielle (seija.tuulentie@luke.fi, 0295324438) aikataulujen sopimiseksi.

Tervetuloa myös Arctic Café: Matkailun ruuhkautuminen – esimerkkeinä Rovaniemi ja Islanti –tilaisuuteen, joka järjestetään Arktikumin kirjastossa (Pohjoisranta 4, Rovaniemi) keskiviikkona 13.2.2019 klo 16–17.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja siellä on kahvitarjoilu.

Kuva: Seija Tuulentie/Luke

BuSK-hanke (Building Shared Knowledge Capital to Support Natural Resource Governance in the Northern Periphery) 2016–2019, on rahoitettu EU:n Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelmasta.