Uutiset Ilmasto, Maatalous, Ympäristö

Jos maapallon maaperään sitoutuisi vuosittain neljä promillea lisää hiiltä, nielu riittäisi pysäyttämään ihmisen aiheuttaman hiilidioksidipitoisuuden nousun ilmakehässä. Kiinan viljelymaat ovat viime vuosikymmeninä kasvattaneet hiilivarastojaan ja voivat jatkossakin saavuttaa tavoitteen neljän promillen noususta vuodessa. Myös viljelykasvien satovarmuus ja -tasot ovat nousseet Kiinassa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa tutkimuskirjallisuuskatsauksessa on selvitetty Kiinan maaperän hiilivaraston muutosta sekä eri viljelymenetelmien vaikutuksia sekä potentiaalia maaperän hiilivaraston lisäämiseen. Kiina kuuluu maailman suurimpiin talouksiin, jonka maa-alasta 130–170 miljoonaa hehtaaria on maatalouskäytössä viljelymaana.

– Viljelykasvien satotasojen nousu ja satovaihtelun väheneminen ovat yhteydessä hiilivaraston nousuun, kertoo Luken erikoistutkija ja tutkimuksen pääkirjoittaja Fulu Tao.

Kiinan maatalousmaiden pintakerroksen hiilivarasto on kasvanut 1980-luvulta lähtien 0,48 prosenttia vuodessa. Hiilivarastot ovat kasvaneet merkittävästi Itä-, Pohjois- ja Etelä-Kiinassa, mutta vähentyneet Koillis-Kiinassa.
– Nykyään peltoihin jää enemmän kasvitähteitä esimerkiksi olkea. Parantuneiden viljelymenetelmien ja lannoituksen ansioista kasvien biomassatuotanto ja satotasot ovat nousseet, Tao sanoo.

Maaperän hiilivaraston kasvuun on vaikuttanut myös maanmuokkauksen väheneminen ja keventyminen ja kasvipeitteisyyden sekä palkokasvien viljelyn lisääminen.

Kiinassa viljelymenetelmien kehittämisen ensisijainen tavoite on ollut maaperän ja satotasojen parantaminen, mutta samalla on siis lisätty maan hiilivarastoa.
– Laajentamalla ilmastoviisaiden viljelymenetelmien käyttöä voisi Kiinan viljelymaiden hiilivarasto kasvaa jopa 0,6 prosenttia vuodessa, Fulu Tao arvioi.

Maaperän hiilivaraston kasvu hillitsee ilmastonmuutosta ja auttaa sopeutumaan siihen

Soil and Tillage Research -lehden viimeisimmässä numerossa julkaistut tulokset vahvistivat, että satotasojen ja maaperän hiilivaraston kasvu on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti. Niilläkin viljelymailla, joilla paineet ruoantuotannon lisäämiseen ovat suuret, voidaan maaperän hiilivarastoa kasvattaa merkittävästi, jos valitaan ilmastoviisaita viljelymenetelmiä

– Tämä tutkimus osoittaa, että maaperän hiilinielu voi olla merkittävä ilmastonmuutoksen hillintäkeino, joka auttaa myös sopeutumaan ilmastonmuutokseen erityisesti kuivuudesta kärsivillä viljelyalueilla. Maaperän hiilivaraston kasvu lisää maan vedenpidätyskykyä, minkä vuoksi satokasvit ovat vähemmän alttiita kuivuudelle, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, Luken tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Kiinan maatalousmaiden hiilinielu voi ilmastoviisaita viljelymenetelmiä käyttäen kasvaa 25 miljoonaan hiilitonniin vuodessa, mutta sillä ei voida kompensoida maan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistarvetta.

Kiinan nykyiset hiilidioksidipäästöt ovat 2500 miljoonaa hiilitonnia ja niiden pienentäminen on välttämätöntä, kun tavoitellaan ilmaston vakauttamista ja maailman keskilämpötilan nousun rajoittamista 1,5 asteeseen.

– Jos maailmanlaajuisesti siirryttäisiin ilmastoviisaisiin viljelymenetelmiin ja saavutettaisiin Kiinan maatalousmaiden hiilivaraston kasvunopeus, niin Pariisin ilmastosopimuksessa asetettu tavoite voitaisiin saavuttaa, Mäkipää sanoo.

Alkuperäinen artikkeli: Cropland soils in China have a large potential for carbon sequestration based on literature survey. Fulu Tao, Taru Palosuo, Elena Valkama ja Raisa Mäkipää. Soil & Tillage Research 186 (2019) 70–78. https://doi.org/10.1016/j.still.2018.10.009