Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Haapastensyrjän ainutlaatuinen visanäyttely on siirretty osaksi Suomen Metsämuseo Luston kokoelmia Punkaharjulle. Esineisiin voi aikanaan tutustua myös verkossa, Metsämuseoiden tietokanta Kantapuussa sekä valtakunnallisessa museoiden, arkistojen ja kirjastojen hakuliittymä Finna.fi:ssä.

Lusto luonteva paikka visanäyttelylle

Visanäyttely perustettiin Metsänjalostussäätiössä vuonna 1995. Säätiön fuusioiduttua Metsäntutkimuslaitokseen (Metla) vuonna 2000 näyttely siirtyi Metlan omistukseen, ja sitä kautta Lukeen vuonna 2015. Näyttelyn lahjoittaminen Lustoon oli monen seikan summa.

– Erillisen näyttelyn pitäminen vaatii omat resurssinsa. Metsäkulttuuria vaaliva Lusto tuntui heti sopivimmalta paikalta, kun arvokkaalle visaesineistölle ja siihen liittyvälle perinnetiedolle ryhdyttiin etsimään uutta kotia. Vain muutamia Luken tutkimus- ja kehittämishankkeissa tarvittavia puunäytteitä ja esineitä jäi modernia puurakentamista edustavaan Haapastensyrjän toimisto- ja laboratoriorakennukseen, kertoo Luken tutkija Anneli Viherä-Aarnio.

Luke luovutti esineet Lustoon vuoden 2016 joulukuussa allekirjoitetulla luovutussopimuksella. Lahjoituksen myötä Luston visaesine- ja puuainenäytevalikoima karttui merkittävästi.

– Perinteistä kiinnostuneena tutkijana haaveilen laajasta visakoivua ja sen käyttöä sekä käsityöperinnettä esittelevästä näyttelystä. Lustossa sijaitseva visanäyttely ja museon välittömässä läheisyydessä kasvavat Luken visakoivuviljelmät olisivat yhdessä erinomainen vierailukohde, toteaa Viherä-Aarnio.

Näyttelyesineiden tietojen taltiointi ja siirto toteutettiin yhteistyössä Luston kanssa hankkeena, jota rahoittivat Metsämiesten Säätiö, Visaseura ry ja Luke.

Visanäyttely perustettiin aikoinaan tiedotusta ja neuvontatyötä varten

Visakoivu, Punkaharju, Laukansaari. Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Visakoivu, rauduskoivun arvokas erikoismuoto, on aina kiinnostanut metsänomistajia, metsäammattilaisia ja luonnossa kulkijoita. Visakoivun viljelyä on maassamme harjoitettu jo 1930-luvulta alkaen. Visakoivun kasvatus vaatii erityistä osaamista, ja sen työstöön ja käyttöön erilaisissa tarve- ja työkaluissa liittyy paljon käsityöperinteitä.

Visanäyttelyn perustaminen Haapastensyrjään oli metsätalousinsinööri Ville Pirttilän idea. Hän kohtasi työssään toistuvasti visakoivua koskevan tiedon puutteen.

Näyttely sijaitsi Pirttilän talon suuressa tuvassa, ja sen avulla kerrottiin visakoivun biologiasta, kasvatuksesta ja puuaineen ominaispiirteistä.   Esillä oli erilaisia visakoivun ja muiden puulajien visamuotojen puuainenäytteitä, kiekkoja, pöllejä, saheita sekä visakoivusta valmistettuja koruja, astioita, työkaluja ym. lahja- ja käyttöesineitä.

Alkuun esineistö kerättiin lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, ja sitä täydennettiin vähitellen, osin yhteistyössä Visaseura ry:n kanssa. Näyttelyyn kuului myös suuri visapuinen tietoseinä, jota kierrätettiin eri tapahtumissa. Näyttelyyn tutustui Haapastensyrjässä vuosittain pari tuhatta kävijää.