Uutiset Metsä, Talous, Ympäristö

Miten viheralueita pitäisi hoitaa, että ne kestäisivät lisääntyvää ulkoilukäyttöä? Kestävätkö kaupunkimetsät ilmastomuutosta nyt ja tulevaisuudessa? Miten luonnon monimuotoisuusarvot turvataan tiivistyvässä kaupunkirakenteessa? Minkälaiset viheralueet saavat ihmiset liikkumaan ja ulkoilemaan eniten? Entä miten he niitä käyttävät? Näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia Helsingissä toukokuussa pidettävässä konferenssissa.

Kansainvälinen kaupunkien viheralueiden hoitoa ja siihen liittyvää tutkimusta käsittelevä konferenssi ”European Forum on Urban Forestry” järjestetään Helsingissä 16.-19.5. Se kokoaa vuosittain alan asiantuntijoita ja tutkijoita kaupunkimetsien, puistojen ja puiden hoidon, maisemasuunnittelun ja maankäytön suunnittelun sekä luonnonsuojelun aloilta. Tämän vuoden konferenssin teemat keskittyvät tiivistyvän kaupunkirakenteen viherympäristölle tuomiin haasteisiin. Konferenssin järjestämisestä vastaavat Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus Luke.

Helsingin ja Vantaan viheralueet sekä pääkaupunkiseudun viherkehällä olevat laajat ulkoilualueet ja kansallispuistot ovat oivallinen paikka kertoa puistojen, niittyjen ja metsien arvoista ja merkityksestä. Harvoilla eurooppalaisilla kaupungeilla on kaupunkimetsiä yhtä paljon ja yhtä lähellä asukkaita kuin Helsingissä ja Vantaalla. Tätä konferenssivieraamme voivat miettiä tutustuessaan luentojen lomassa tehtävillä retkillä Helsingin Kaivopuistoon ja Uutelaan, Vantaan lähivirkistysmetsiin sekä Nuuksion ulkoilualueeseen.

Konferenssissa kuullaan 7 kutsuesitelmää ja lähes 50 muuta esitelmää. Osallistujat tulevat pääasiassa Euroopasta ja mukana on asiantuntijoita lähes 20 maasta.

Konferenssin ohjelma: https://www.efuf2018.com/scientific-program

Esitysten lyhennelmät: https://www.efuf2018.com/tentative

Konferenssin puhujat ja osallistujat ovat tavattavissa Helsingin yliopiston Viikin kampuksella (osoite: A-talo, Latokartanonkaari 9, ns. B-salit) torstaina 17.5. aamupäivällä ja perjantaina 18.5. iltapäivällä.