Uutiset Yleinen

Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto järjestävät yhdessä Eurooppalaisen ekologisen taloustieteen seuran (European Society for Ecological Economics, ESEE) kanssa kansainvälisen konferenssin politiikkaratkaisujen yhteisluomisesta Turussa 18.–21.6.2019. Konferenssin nimi on Co-creation: making ecological economics matter.

Ekologinen taloustiede on ympäristötaloustieteen poikkitieteellinen haara, joka kannustaa ja auttaa yrityksiä, kansalaisia, hallintoa ja päätöksentekijöitä pohtimaan yhdessä luonnon ja talouden kestävää suhdetta sekä luomaan ja testaamaan biotalouden ratkaisuja. Konferenssin ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen, kulutuksen, tarpeiden ja hyvinvoinnin yhteensovittaminen sekä uusien politiikkakeinojen luominen.

Konferenssissa puhuvat esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmer. Konferenssissa esiintyvät myös esimerkiksi professori Graham Smith (University of Westminster, Iso-Britannia), professori Niki Frantzeskaki (Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia) ja professori Carsten Herrmann-Pillath (University of Erfurt, Saksa).

Järjestäjät toivovat konferenssiin osallistujia laajalti yhteiskunnan eri aloilta, niin tutkijoita kuin päätöksenteon, hallinnon, median ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Kongressin tuloksia pyritään viestimään laajalti myös suurelle yleisölle.

Perinteisiin konferensseihin verrattuna uudella tavalla rakennettu ESEE 2019 -konferenssi on erittäin vuorovaikutteinen ja keskusteleva ja perustuu teemaansa heijastavasti yhteisluomiseen. Myös konferenssin lopputuotteet sisältävät uudenlaisia viestinnällisiä tuotteita, kuten videotietoiskuja.

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Konferenssin verkkosivut: https://esee2019turku.fi/
Rekisteröityminen: https://esee2019turku.fi/registration
Lisätietoja: Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, ESEE 2019 -järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: juha.hiedanpaa@luke.fi, +358 295327801

Osallistu tapahtumaan tästä!