Uutiset Kala

Virikekasvatusmenetelmällä voidaan tuottaa aiempaa paremmin luonnossa menestyviä lohen ja taimenen istutuspoikasia. Menetelmä on helposti sovellettavissa erilaisiin poikastuotantolaitoksiin, ja se kehitettiin alusta alkaen tuotantomittakaavan kasvatukseen soveltuvaksi. Menetelmää on nyt testattu myös yksityisillä kalanviljelylaitoksilla, ja käyttökokemuksista on laadittu menetelmän soveltamista helpottava esite ja raportti.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että normaaleissa laitosaltaissa kasvatettujen lohen ja taimenen poikasten selviytyminen istutusten jälkeen on heikkoa. Virikekasvatuksen ajatuksena on lisätä laitospoikasten selviytymismahdollisuuksia valmistamalla poikasia luonnonolosuhteisiin. Virikealtaassa poikaset voivat oppia erilaisia käyttäytymismalleja pystyäkseen hyödyntämään luonnon ravintoa ja välttääkseen petojen saalistusta.

Virikekasvatusmenetelmän toteutus on yksinkertaista ja siinä voidaan käyttää samanlaisia altaita, rehuja ja kasvatustiheyksiä kuin normaalissa poikastuotantolaitoksessa. Nykyisestä poikasviljelystä poiketen kaloille on virikealtaassa tarjolla suojapaikkoja, ja lisäksi vesitysolosuhteita muutetaan satunnaisesti kasvatuksen aikana.

Virikealtaassa kaloille on tarjolla suojapaikkoja. Myös vesitysolosuhteita muutetaan satunnaisesti kasvatuksen aikana.
Virikealtaassa kaloille on tarjolla suojapaikkoja. Myös vesitysolosuhteita muutetaan satunnaisesti kasvatuksen aikana.

Tähän mennessä saadut tulokset virikekasvatuksesta ovat olleet hyviä niin kasvatuksen aikana kuin istutuksen jälkeistä menestymistä mittaavissa testeissä. Virikealtaissa oli useissa tapauksissa kasvatuksen aikana vähemmän loistaudeista aiheutuvaa hoitotarvetta normaalialtaisiin verrattuna. Lisäksi loisista aiheutuva kuolleisuus oli monissa kasvatustesteissä pienempi kuin normaalialtaissa. Tämä kompensoi virikealtaiden puhdistuksesta aiheutuvaa lisätyötä ja rakenteiden kustannuksia. Tärkeimmät tulokset saatiin kuitenkin istutuskokeista, joissa havaittiin, että virikekasvatettujen poikasten selviytyminen luonnossa oli jopa kaksinkertainen normaalimenetelmällä kasvatettuihin poikasiin verrattuna. Ne pystyivät normaali-istukkaita paremmin hyödyntämään luonnonravintoa, niiden istutuksen jälkeinen kasvu oli parempi ja ne pystyivät myös pienentämään riskikäyttäytymistä petokalan läsnä ollessa. Koetilanteessa havaittiin myös, että virikekasvatetut kalat voivat olla erilaisen käyttäytymisensä vuoksi vaikeammin kalastettavia kuin normaalit istukkaat.

Virikekasvatusmenetelmä kehitettiin ja testattiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kainuun kalantutkimusasemalla yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen sekä Eviran tutkijoiden kanssa. Hankkeeseen liittyviä tutkimuksia tehtiin osana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nykyinen Luonnonvarakeskus) istutustutkimusohjelmaa. Julkisen rahoituksen lisäksi RKTL:n osuutta on toteutettu osittain Kainuun ELY-keskuksen myöntämän Euroopan sosiaalirahaston sekä Euroopan sosiaalirahaston sekä Euroopan kalatalousrahaston rahoituksella.