Uutiset Maatalous, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan vuonna 2016 noin seitsemän prosenttia maatiloista luovutti lantaa tilan ulkopuolelle. Määrä on samaa tasoa kuin asiaa edellisen kerran tilastoitaessa vuonna 2010. Lannan ominaisuuksia muuttavia käsittelymenetelmiä käyttää lähes viisi prosenttia tiloista. Tulokset pysyivät ennallaan marraskuussa julkaistujen ennakkotietojen kanssa.

Kotieläintilojen määrä vähenee ja koko kasvaa. Tästä syystä monilla kotieläintiloilla on lantaa yli oman tarpeen. Kasvinviljelytilat pystyvät vähentämään lannoitekustannusta käyttämällä karjatiloilta tuotua lantaa. Etenkin luomutiloilla vastaanotettu lanta vaikuttaa merkittävästi pellon kasvukuntoon ja satopotentiaalin, koska väkilannoitteiden käyttö ei ole mahdollista.

Sika- ja siipikarjatiloilla lannan luovuttaminen oli yleisintä. Puolet näistä tiloista luovutti lantaa yhteensä noin 780 miljoonaa kiloa vuoden 2016 aikana. Lypsykarjatiloista lantaa luovutti selvästi pienempi osuus tiloista, mutta luovutetun lannan määrä oli tuotantosuunnittain tarkasteltuna suurin, 670 miljoonaa kiloa.

Monilla kotieläintiloilla on lantaa yli oman tarpeen. (Kuva: Tapio Tuomela)

Suurin osa luovutetusta lannasta on lietettä

Kiinteän lannan ja lietelannan luovuttaminen oli yhtä yleistä, mutta lietelantaa luovutettiin moninkertainen määrä kiinteään lantaan verrattuna. Lantaa vastaanotti noin 11 prosenttia tiloista eli lantaa vastaanottavia tiloja oli jonkin verran enemmän kuin luovuttavia.

– Tilojen välillä liikkui lantaa noin kaksi miljoonaa tonnia. Suurimman määrän lantaa ottivat vastaan tilat, joiden päätuotantosuunta oli viljantuotanto, kertoo erikoistutkija Pasi Mattila Lukesta.

Harva tila käyttää lannan käsittelymenetelmiä

Lannan ominaisuuksia muuttavia käsittelymenetelmiä ovat muun muassa separointi, mädätys, ilmastus, kompostointi ja polttaminen. Yleisimmin käytetty käsittelymenetelmä oli lannan kompostointi, jota käytti vajaat neljä prosenttia tiloista. Muiden menetelmien osuus jäi alle puoleen prosenttiin tiloista.

– Käsittelymenetelmiä käyttäneet tilat prosessoivat usein kaiken tilan lannan, Mattila toteaa.

Tietoja maatalousyritysten lannan käsittelystä kysyttiin tiloilta talvella 2016–2017 maatalouden rakennetutkimuksen tiedonkeruun yhteydessä. Nyt julkaistavat tiedot ovat lopullisia.

Katso myös