Uutiset Metsä, Ruoka

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut kaksiosaisen raportin Japanin erikoissienimarkkinoista. Julkaisussa tutustutaan Japanin markkinoiden erikoissieniin, tuotteisiin, myyntikategorioihin, jakelukanaviin ja viennin edellytyksiin. Konkreettista tuntumaa saadaan matkaraportista, jonka avulla päästään tutustumaan paikallisten tuottajien, yritysten ja yhdistysten toimintaan.

Raporttien toivotaan edistävän suomalaisten yritysten pääsyä Japanin luonnontuote- ja erikoissienimarkkinoille.

Tutustumismatka avasi silmät: Japanin luonnontuotemarkkinat ovat valtavat

Paikallisia tuotteita. Kuva: Henri Vanhanen.

Japanin luonnontuotemarkkinat ovat maailmanlaajuisesti huomattavat. Yli satamiljoonainen kansa ja korkea elintaso kiinnostavat myös suomalaisia luonnontuotealan toimijoita. Esimerkiksi Japanin erikoissienimarkkinoilla yksittäisistä sienilajeista tehdyillä tuotteilla voisi olla jopa 260 miljoonan euron vuotuinen myynti.

Japanissa erikoissienten tuotantoon tähtäävät arvoketjut ovat pitkälle kehittyneitä niiden lajien osalta, jotka on kyetty valjastamaan viljelyyn. Tunnetuimman sienen, Reishin eli lakkakäävän, tuotannossa yrittäjillä on sopimusviljelijöitä, jotka tuottavat raaka-ainetta sekä siitä tehtäviä jalosteita koti- ja vientimarkkinoille.

Japanin superruokayhdistys on nousevien trendien tarkastelussaan vuonna 2016 nostanut pakurin tuotteeksi, joka tulee nousemaan superruokatrendiksi Japanissa muutaman vuoden sisällä.  Tällä hetkellä Japanin markkinoiden pakurituotteet valmistetaan Venäjältä kerätystä raaka-aineesta.

– Vaikka Japanissa on runsaasti toimijoita ja kilpailua, suomalaisilla raaka-aineilla ja tuotteilla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan Japanin markkinoille. Tästä on hyvänä esimerkkinä juuri pakurin viljely. Metsävaramme ja metsänhoitokäytänteemme mahdollistavat puun ja erikoissienten yhteistuotannon, toteaa Luken tutkija Henri Vanhanen.

Tokioon suuntautuneella Factfinding-matkallaan vuonna 2017 neljän hengen yritys- ja tutkijaryhmä tutustui Japanin luonnontuotemarkkinoihin, erityisesti erikoissieniin. Raporttiin on koottu runsaasti materiaalia yritys- ja yhdistysvierailuilta sekä tuotevalikoimista. Lisäksi mukana on haastatteluihin perustuvaa tietoa yrittäjien kokemuksista ja toiveista.

Erikoissienet osa Japanin terveysvaikutteisia elintarvikemarkkinoita

Raportin toisessa osassa tutustutaan Japanin terveys- ja funktionaalisten ruokatuotteiden markkinoihin. Raporttiin on koottu tietoa muun muassa Japanin markkinoilla myynnissä olevista erikoissienilajeista, markkinatilanteesta, tuotteista, toimijoista, sertifikaateista ja lainsäädännöstä.

– Raporttiin on haluttu sisällyttää myös tarkka kuvaus Japanin terveysvaikutteisista elintarvikemarkkinoista, koska erikoissienituotteet ovat osa niitä, Vanhanen kertoo ja luettelee samalla muutamia faktoja:

1. Japanin terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinat ovat maailman kolmanneksi suurimmat, ja niiden odotetaan kasvavan vakaasti.
– Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinat ovat yksi Japanin kasvavista markkina-alueista. Alan kasvavan kysynnän ansiosta uusia ja innovatiivisia tuotteita kehitetään jatkuvasti lisää.

2. Lääkinnällisten sienten markkinat pysyvät edelleen pienenä, vaikka tuotteiden määrä kasvaa ja monipuolistuu.
Lääkinnällisten sienten markkinat ovat Japanissa olleet laskussa vuodesta 2006 lähtien. Tutkimus- ja kehitysyhteistyö lisääntyy aineiston ja tuotteiden turvallisuuden ja tieteellisten vaikutusten todistamiseksi.

3. Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden maahantuontia koskevat tarkat määräykset, ja prosessi tulee ymmärtää tarkoin.
Japanin lain mukaan maahantuoja on vastuussa tuontituotteistaan. Siksi kokeneiden kumppanien löytäminen ulkomaisten elintarviketuotteiden maahantuontiin on tärkeää.

Molemmat raportit on toteutettu osana LUMO-INKA – Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa -hanketta, jonka tavoitteena on löytää uusia, tuotettavissa olevia raaka-aineita luonnontuotealalle ja luoda uusia liiketoimintamalleja.

Hankkeen rahoittajina ovat Tekesin Euroopan aluekehitysrahaston ”INKA – lnnovatiiviset kaupungit” -ohjelma, Tornator Oyj, Nordic Koivu Oy, PolarShiitake Oy, Sienestä Oy ja Puhdistamo – Real Foods Oy.