Uutiset Kala

Inarijärvestä saatiin vuonna 2018 arviolta noin 158 tonnia kalaa. Kaupalliset kalastajat pyydystivät kokonaissaaliista lähes 40 prosenttia, kotitarvekalastajat 37 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset 23 prosenttia. Kaupallisten kalastajien saalisosuus ohitti pitkästä aikaa kotitarvekalastajien saalisosuuden. Edellisen kerran näin tapahtui yli 25 vuotta sitten, Inarijärven muikun ”kalastusboomin” aikoihin.

Siikasaalista saatiin edellisvuoden tapaan noin 95 tonnia. Kääpiösiikamuoto eli reeska mukaan lukien saalista kertyi lähes 100 tonnia.

– Siikasaaliin kasvu johtui kaupallisten kalastajien määrän ja varsinkin heidän verkkopyyntinsä lisääntymisestä. Isorysillä sitä vastoin siikaa saatiin aiempaa vähemmän, kertoo tutkija Erno Salonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Punalihaisten petokalojen saalis puolittunut

Punalihaisten petokalojen saaliit pienenivät edelleen; viidessä vuodessa kaikkien neljän punalihaisen, eli taimenen, järvilohen, raudun ja harmaanieriän yhteissaalis on puolittunut. Taimenta saatiin 14,8, nieriää eli rautua 2,5 ja harmaanieriää enää 0,8 tonnia.

– Harmaanieriäistutukset loppuivat vuonna 2012, ja laji käy hyvin harvinaiseksi Inarijärvessä kuten järvilohikin on jo pitkään ollut, Salonen toteaa.

Taimenen kanssa lähes yhtä suureksi on noussut kahden viimeisen vuoden aikana haukisaalis, joka oli 13,3 tonnia. Neljänneksi eniten saatiin muikkua ja viidenneksi eniten harjusta, joiden molempien saaliit pienenivät edellisvuodesta.

Siikaa, taimenta ja harjusta saaliiksi paljon

Inarijärven siian, taimenen ja harjuksen vuotuiset saaliit ovat Suomen järvistä selvästi suurimmat. Sama pätee myös maassamme harvinaisten lajien, raudun ja harmaanieriän suhteen.

– Inarijärven kokonaissaaliista 82 prosenttia pyydettiin erilaisilla verkoilla. Siikasaaliista verkoilla saatiin 90 ja isorysillä vajaa yhdeksän prosenttia. Taimensaaliista verkoilla saatiin 63 prosenttia, vapapyynnillä 26 prosenttia ja loput pitkäsiimalla. Harjussaaliista taas 52 prosenttia saatiin vapapyydyksillä, Salonen jatkaa.

Klikkaa taulukko suuremmaksi.