Uutiset Kala

Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset. Tänä vuonna on suunniteltu istutettavaksi noin 340 000 petokalan- ja 234 000 pohjasiianpoikasta. Siianpoikasia istutetaan noin viidennes velvoitemäärästä, ja määrän vähentymistä kompensoidaan järvitaimen poikasistutuksilla sekä järvitaimenen ja nieriän mäti-istutuksilla. Nieriä- ja mäti-istutukset on toteutettu jo kevättalven aikana.

Vuodesta 2018 alkaen osa Inarijärven taimenvelvoitteen 3v-istukkaista on niin sanottuja virikekasvatettuja poikasia. Kasvatuskokeella tutkitaan virikekasvatuksen vaikutuksia kalojen kasvatusaikaiseen hyvinvointiin sekä niiden valmiuteen selviytyä luonnossa pyyntikokoisiksi saaliskaloiksi tai kutuvaellukselle nouseviksi emokaloiksi.

Vuonna 2017 kalatalousvelvoitteen istutustavoitteet ylittyivät hieman niin taimen-, nieriä- kuin siikavelvoitteidenkin osalta. Tarkennetun istutussuunnitelman mukaan vuonna 2018 istutetaan kalanpoikasia seuraavasti (klikkaamalla kuvaa saat sen tarkempana):

Suunnitelmajakson 2016–2020 aikana Inarijärvelle tehtävissä taimenistutuksissa on siirrytty käyttämään täysin Juutuanjoen järvitaimenkantaa. Näin pyritään vähentämään riskiä, että Juutuanjokeen nousisi kutemaan muiden järvitaimenkantojen kuin Juutuanjoen kannan emokaloja. Ivalo-, Siutta- ja Juutuanjoen vesistöalueille istutetaan vain kyseisen joen oman kannan järvitaimenen poikasia.

Siikavelvoitteena istutetaan vuosittain 234 000 kesänvanhaa siianpoikasta. Vähennetyillä siianistutusmäärillä pyritään parantamaan Inarijärven siikojen kasvumahdollisuuksia. Siikaistutuksia kompensoidaan pääasiassa suuremmilla järvitaimenistutuksilla sekä järvitaimenen ja nieriän mäti-istutuksilla.

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitetta toteutetaan sopeutuvan velvoitehoidon periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että istutusmääriä voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen päätöksellä joustavasti kalakantojen tilan ja kalastuksen mukaan.