Uutiset Ilmasto, Maatalous, Metsä, Ympäristö

Maaperän ja vesistöjen sekä maaperän ja ilmakehän vuorovaikutus ovat keskeisesti esillä Maaperätieteiden päivillä tammikuussa. Päivien yhteydessä järjestetään myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) tulosseminaari, jossa julkaistaan glyfosaatin käyttöön liittyvää uusinta tutkimustietoa. Politiikkaa puhutaan jo avajaispäivänä Vaalivuoden maaperäpaneelissa.

Suomen Maaperätieteiden seuran järjestämien päivien teemana on tällä kertaa ”Ihmiskunta tarvitsee maaperätieteitä”.  Tapahtuma järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) lukuun ottamatta 9.1. aamupäivää, joka järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistokatu 4).

Vaalivuoden maaperäpaneelin punaisena lankana kestävyys ja ilmastonmuutos

Maaperätieteiden päivät aloitetaan ”Vaalivuoden maaperäpaneelilla” 9.1.2019 klo 910.30 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Paneelissa nostetaan esiin maaperän kannalta keskeisiä poliittisia kysymyksiä sekä lisätään poliitikkojen ja tutkijoiden vuorovaikutusmahdollisuuksia maaperään liittyvien keskeisten teemojen kuten ilmastonmuutoksen, ravinnepäästöjen ja kestävän ruoan- ja biomassantuotannon ympärillä.

Paneeliin osallistuvat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (Keskusta), kansanedustajat Hanna Halmeenpää (Vihreät), Sanna Marin (SDP) ja Saara-Sofia Siren (Kokoomus) eduskunnasta, professori Jari Liski Ilmatieteen laitokselta, ympäristöjohtaja Liisa Pietola Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:sta, professori Kristiina Regina ja erikoistutkija Antti Iho Lukesta sekä erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitosta. Keskustelua johtaa toimittaja Pasi Toiviainen.

Viimeisintä tutkimustietoa glyfosaatin käytöstä

Kuva: Ilkka Olkkonen.

Glyfosaattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita käytetään juolavehnän ja monivuotisten rikkakasvien torjuntaan. Suomessa glyfosaatti kattaa noin puolet maataloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden kokonaismäärästä. Valmistetta levitetään rikkakasvustoihin, mutta osa siitä kulkeutuu väistämättä maaperään.

Luke, Turun yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat selvittäneet glyfosaatin ja sen hajoamistuote AMPAn ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämistä.
– Maanäytteitä on kerätty Varsinais-Suomessa ja Hämeessä sijaitsevilta pelloilta, lisäksi tutkimuksessa on käytetty mallinnusta ja simulointimenetelmää, kertoo erikoistutkija Jaana Uusi-Kämppä Lukesta.

Torstaina 10.1. klo 10.45 alkavassa tulosseminaarissa kuullaan muun muassa siitä, miten maanmuokkaus vaikuttaa glyfosaattipitoisuuksiin, millaisia tuloksia Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemä simulointitutkimus tuotti peltomittauksiin verrattuna ja miten glyfosaatti vaikuttaa pintavesiin.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Lisätietoja ohjelmasta saa seuran sihteeriltä, tohtorikoulutettava Noora Manniselta, Helsingin yliopisto, noora.manninen@helsinki.fi