Uutiset Maatalous, Ruoka

Suomen hyönteistaloutta kehitetään Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston yhteishankkeessa. Mukana on joukko yrityksiä koko elintarvikeketjun varrelta. Tavoitteena on selvittää parhaat edellytykset hyönteisten tuotannolle ja hyödyntämiselle ruuanlähteenä tai raaka-aineena ruokaketjun eri osissa aina hyönteisten kasvattamisesta kuluttajille saakka.

Hyönteiset tarjoavat kestävää ratkaisua ruuantuotannon suuriin haasteisiin, mutta niiden syöminen vielä arveluttaa suurta osaa kuluttajista. Alkava tutkimus selvittää käytännön asiat mitä hyönteisten liittäminen suomalaiseen ruokaketjuun sekä ihmisten että eläinten ravintona edellyttää.

– Mahdollisuus hyönteisten hyödyntämiseen omassa ruokaketjussamme on joka tapauksessa olemassa ja nyt on aika valjastaa tämä potentiaali eduksemme. Alueena hyönteisruoka on kuitenkin niin uusi juttu, ettei tutkimustietoa ole paljoa saatavilla. Hankkeen tavoite on tuottaa yritysten ja tutkijoiden yhteistyöllä uutta osaamista jolla nostetaan Suomi uudenlaisen kansainvälisen hyönteisbiotalouden eturintamaan, sanoo projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopistosta.

Lokakuussa alkanut tutkimus on laajuudessaan ensimmäinen, joka pureutuu uudenlaisen hyönteistalouden kehitykseen Suomessa. Korpelan mukaan alue kehittyy muuallakin Euroopassa pikavauhdilla ja hanke pyrkii luomaan hyvät verkostot kansainvälisiin tutkijoihin seuraavia vaiheita varten.

Vahvasti liike-elämälähtöiseen projektiin osallistuu kymmenen yritystä ruokaketjun eri vaiheilta. Mukana on muun muassa elintarvikevalmistajia, kala- ja siipikarjan tuottajia sekä rehuvalmistaja. Kehityksen kannalta oleellista on että mukana ovat kotimaiset hyönteistalouden pioneeriyritykset Biotus, EntoCube ja Pohjolan Hyönteistalous.

– Ajatus tutkimuksesta lähti liikkeelle nimenomaan näiden ento-yritysten puolelta. Heillä on jo tarvittava asiantuntijuus hyönteisten kasvatuksesta. Tutkimusosapuolina me voimme tuoda muuta sovellettavaa tietoa kasvatuksen ympärille ja itse hyönteisten hyödyntämiseen, sanoo Hilkka Siljander-Rasi Luonnonvarakeskuksesta.

Projekti yhdistää poikkeuksellisella tavalla elintarvikealan, kala- ja siipikarjatalouden sekä ympäristöalan luonnontieteellisen tutkimuksen oikeustieteen ja kuluttajatutkimuksen osaamiseen. Tärkeä osa tutkimusta on ennakoida lähitulevaisuuden muutoksia lainsäädännössä sekä länsimaisten kuluttajien suhtautumisessa hyönteisruokaan.

– Hyönteisruoka tuntuu edelleen kiinnostavan sekä kuluttajia että mediaa. Tutkimusyhteistyössä näemme, miten kuluttajien suhtautuminen kehittyy ja voimme paremmin ennakoida millaisia tulevaisuuden hyönteiselintarvikkeet voisivat olla, Saarioisten innovaatiojohtaja Mirja Lonka sanoo.

Hyönteiset ruokaketjussa on kaksivuotinen Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama tutkimushanke, jonka päärahoittajana on Tekesin Green Growth-ohjelma. Hyönteisalan yritysten Biotus, EntoCube ja Pohjolan hyönteistalous, lisäksi kumppaniyrityksinä ovat Clewer Technology, Huttulan Kukko, HKScan, Leader Foods, RaisioAgro, Saarioinen ja Sybimar.