Uutiset Riista, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) on laskenut alkuvuodesta hirvien määrää Pohjois-Karjalassa Valtimolla ja Lieksassa hirvien määrä oli noin 2,8 hirveä/1000 hehtaaria, Ilomantsissa vastaava lukema oli noin 1,9 ja Nurmeksessa 1,0.

Laskennoissa havaittiin yhteensä 540 hirveä. Aikuisia naarashirviä oli huomattavan vähän Ilomantsissa ja Lieksassa. Niiden osuus oli vain puolet aikuisten urosten määrästä. Vasojen määrä suhteessa aikuisten määrään oli poikkeuksellisen pieni (5–7 vasaa/100 aikuista) Ilomantsissa, Lieksassa ja Nurmeksessa.

Havaittu kannan rakenne viittaa suurpetojen voimakkaaseen vaikutukseen alueella. Samaan viittaa myös Ilomantsin hirvikannan hyvin hidas elpyminen kahden vuoden metsästysrauhoituksen aikana.

Luke on vuodesta 2014 tehnyt hirvien lentolaskentoja alueilla, joilla tiedon saanti hirvikannasta on ollut haasteellista. Tänä vuonna Luke toteutti lentolaskennat Pohjois-Karjalassa Ilomantsin, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon riistanhoitoyhdistysten alueella.

Lentolaskennat tehtiin helikopterilla linjalaskentana (linjaväli 2 km) niin sanotulla etäisyysmenetelmällä, jossa mitataan havaintojen etäisyys laskentalinjaan ja saadusta etäisyysjakaumasta päätellään hirvien havaitsemistodennäköisyys.

Katso myös