Uutiset Yleinen

Filosofian tohtori Hannu Fritze on nimitetty Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin määräaikaiseen viisivuotiseen tehtävään 1.12.2017 alkaen. Professuurin alana on maaperän eliöstön ja biologisten prosessien tutkimus (Soil biota and soil biological processes).

Maaperäekosysteemin merkitys kestävässä biotuotannossa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on strateginen tutkimusalue, johon Luonnonvarakeskus (Luke) panostaa vahvasti uudella tutkimusprofessuurilla.

Hannu Fritzellä on vankka ja pitkäaikainen kokemus metsä- ja turvemaaperän mikrobien tutkimuksesta sekä modernien tutkimusmenetelmien hyödyntämisestä ja kehittämisestä.

Fritze on myös kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, erityisesti maaperän monimuotoisten mikrobien eli mikrobiomien ja kasvihuonekaasujen dynamiikan välisistä vuorovaikutuksista.

– Meidän on alettava ymmärtää mikrobioston roolia ekosysteemien hiilenkierrossa, juuri nimitetty tutkimusprofessori Hannu Fritze korostaa.

Tutkimusprofessorit ovat avaintehtävissä Luken tieteellisen asiantuntemuksen ja kansainvälisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden kannalta. Tavoitteena on varmistaa huipputason tutkimus Lukelle strategisilla aloilla ja myös tutkimuksen hyödynnettävyys elinkeinoelämässä.