Uutiset Maatalous, Tilasto

Suomessa oli käytössä olevaa maatalousmaata 2 272 200 hehtaaria vuonna 2017. Eniten maatalousmaata oli Varsinais-Suomessa, lähes 300 000 hehtaaria. Vähiten maatalousmaata oli Ahvenanmaalla, alle 20 000 hehtaaria. Kunnista eniten maatalousmaata oli Salossa, noin 55 000 hehtaaria.

Vilja-alan osuus käytössä olevasta maatalousmaasta oli edelleen suuri, noin 47 prosenttia eli 1 071 000 hehtaaria. Vilja-ala pieneni kolme prosenttia vuodesta 2016 eli saman verran kuin edellisvuonna.

– Käytännössä vähennys johtui ohra-alan pienenemisestä kymmenesosalla, sillä syysvehnän ja rukiin sekä kauran alat kasvoivat. Viljaa viljelevillä tiloilla vilja-ala oli keskimäärin 30 hehtaaria, kertoo yliaktuaari Anneli Partala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Rehunurmen osuus kokonaisalasta on lähes kolmannes eli noin 717 000 hehtaaria. Rehunurmiala eli lähinnä säilörehuala kasvoi noin 30 000 hehtaaria. Rehunurmea viljelevillä tiloilla rehunurmialaa on keskimäärin 21 hehtaaria.

Härkäpapua jo yhtä paljon kuin perunaa

Muutamien erikoiskasvien viljelyalat lisääntyivät suhteellisen paljon.

– Eniten, eli 34 prosenttia, kasvoi härkäpapuala. Nyt härkäpapua viljellään yhtä suurella alalla kuin perunaa eli noin 22 000 hehtaaria, Partala jatkaa.

Härkäpapua viljellään Suomessa yhtä suurella alalla kuin perunaa eli noin 22 000 hehtaaria. (kuva: Anneli Partala)

Myös 37 000 hehtaarin rapsiala kasvoi reippaasti eli 17 prosenttia. Rapsia viljeltiin jo selvästi suuremmalla alalla kuin rypsiä, jota oli viljelyssä 28 500 hehtaaria. Myös kuminan viljelyala, 24 000 hehtaaria, on ollut jo neljä vuotta kasvusuunnassa.

Tilaston taustaa

Luken tuoreessa Käytössä oleva maatalousmaa -tilastossa tarkentuvat vuoden 2017 viljelyalatiedot.  Stat.luke.fi-tilastotietokannassa on nyt saatavilla kasvikohtaisia aloja ja tilalukumääriä kunnittain ja ELY-keskuksittain vuodelta 2017. Tilastotietokanta sisältää myös vuosittaisia viljelyaloja vuodesta 1920 alkaen. Kesäkuussa saatavilla on vuoden 2018 ennakollisia viljelyalatietoja.

Katso myös