Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) edistetään metsäenergian käyttöä sekä siihen perustuvaa paikallista yritystoimintaa kansainvälisessä Baltic Forbio -aluekehityshankkeessa. Käytännön kokemuksia ja näkemyksiä haetaan parhaillaan eri maiden energia-alan yrittäjiltä ja asiantuntijoilta kyselytutkimuksen avulla. Tietoa hankitaan myös vierailemalla metsätyö- ja yrityskohteissa.

Baltic Forbio -hankkeessa tutkimustietoa vaihdetaan ahkerasti yli rajojen. Tuloksia hyödynnetään kumppanimaissa energialiiketoimintaa suunnitteleville ja aloitteleville yrittäjille suunnatussa valmennuksessa ja neuvonnassa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan suosituksia pienyritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Mukana on tutkimus-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioita kuudesta maasta.

Lämpölaitosyrittäjä tai -asiantuntija, jaa kokemuksiasi vastaamalla kyselyyn

Luke etsii energia-alan yrittäjiä, yritysten edustajia ja asiantuntijoita osallistumaan kyselyyn, jonka avulla kerätään tietoa paikallisista pienen mittakaavan, alle viiden megawatin laitoshankkeista.

Pääpaino on lämpölaitoksissa sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa, joiden pääpolttoaineena on metsähake, CHP-laitosten kohdalla myös pelletti. Liiketoimintamuotoina ovat sekä perinteinen lämpöyrittäjyys että myös uudenlaiset hajautetun energiatuotannon toimintamallit.

Kyselyn avulla kartoitetaan erityisesti niitä tekijöitä, jotka ovat edistäneet laitoshankkeita tai rajoittaneet niitä. Lisäksi hankkeen eri vaiheessa eteen tulleet  haasteet koskien  laitoksen teknistä ja taloudellista johtamista, polttoaineen toimituksia ja laadun hallintaa sekä asiakkaiden sitouttamista kiinnostavat.