Uutiset Maatalous, Ruoka

Eläinten hyvinvoinnista kertova pakkausmerkintä kiinnostaa, ja mahdollisuuksia merkinnän toteutukseen on monella kotimaisella elintarvikealan toimijalla. Keskustelukierros asiantuntijoiden kanssa paljasti, että myös järjestöissä ja kaupan alalla ollaan kiinnostuneita hyvinvointimerkinnästä.

Hanke eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämiseksi eläinperäisille elintarvikkeille käynnistettiin elintarvikeketjun asiantuntijoiden kanssa käydyillä ryhmäkeskusteluilla merkinnän perusteista ja mahdollisuuksista. ”Asiantuntijoilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, millainen merkinnän tulisi olla ja mitä eläinten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä merkintää käyttävillä tuotteilta tulisi edellyttää. Esille tuotiin näkemyksiä muun muassa suomalaisen tuotannon vahvuuksien laajasta hyödyntämisestä tai merkintäjärjestelmästä, jossa voisi olla vaatimustasoiltaan erilaisia vaihtoehtoja”, toteaa tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta.

Merkintä kertoo eläinten hyvinvoinnista

”Ryhmäkeskustelut olivat antoisat, mutta niissä havaittiin, että merkinnän toteutuksessa tulee olemaan myös haasteita”, summaa keskustelut vetänyt tutkija, eläinten hyvinvointikonsultti Essi Wallenius. ”Kriteerien asettaminen eläinten hyvinvoinnille, hyvinvointitoimenpiteiden toteutus ja valvonta ja niistä viestiminen haastavat jokaisen portaan tuottajista kuluttajiin.”

Keskusteluihin osallistuneiden henkilöiden mielipiteet merkinnän tarpeesta ja toteutuksesta vaihtelivat. Erilaisia näkemyksiä oli myös saman alan henkilöillä. Esimerkiksi kysymys siitä, voisiko merkinnällä ilmaista erilaisia laatutasoja, jotka palvelisivat mieltymyksiltään erilaisia kuluttajia, vai tulisiko kaikilla merkityillä tuotteilla olla yksi ja sama vaatimustaso, jakoi keskustelijoita. Keskusteluissa todettiin myös, että merkinnän kehittämisessä tulisi tuoda esille Suomessa jo olemassa olevia vahvuuksia.

Merkinnästä apua myös vientiponnistuksiin

Kotimaista eläinten hyvinvointimerkintää kehitetään poikkeuksellisen laajalla elintarvikeketjun yhteistyöllä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää laatumerkintä, joka takaa tietyn eläinten hyvinvoinnin tason niissä tuotteissa, joille merkki myönnetään, kertoo Niemi.

Merkinnän tavoitteena on paitsi edistää tuotantoeläinten hyvinvointia kautta tuotantoketjun, myös parantaa kuluttajien valinnan mahdollisuuksia hyvinvointimyönteisen tuotannon tukemisessa. Merkintä auttaisi myös julkisten hankintojen vaatimusten suunnittelua sekä suomalaisten, laadukkaasti ja eettisesti tuotettujen eläinperäisen tuotteiden vientimarkkinointia.

Seuraavan vuoden aikana hankkeessa selvitetään, millainen hyvinvointimerkintä vastaisi kuluttajien toiveisiin sekä millaisia vaatimuksia ja kustannuksia se aiheuttaisi alkutuotannolle ja teollisuudelle. Samalla arvioidaan merkinnän kannattavuutta. Hanke tekee eläinten hyvinvointimerkinnän käyttöönottamiseksi Suomessa suunnitelman, jota toimiala voi hyödyntää eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä on kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Pellervon taloustutkimus PTT ry. Lukesta mukana toteutuksessa on Eläinten hyvinvointikeskus EHK. Hankkeeseen osallistuvat omalla panoksellaan myös useat yritykset, yhdistykset ja järjestöt.